Telenor köper Tele2:s svenska fiber- och kabelverksamhet på privatkundsmarknaden

Telenor Sverige AB (Telenor) fortsätter sin satsning på bredbands- och tv-tjänster och köper Tele2 Sverige AB:s (Tele2) svenska fiber- och kabelverksamhet på privatkundsmarknaden för en kontant köpeskilling om 775 MSEK. Förvärvet omfattar ett univers på cirka 370 000 anslutna hushåll och stärker Telenors ställning som en av Sveriges ledande leverantörer av bredbands- och tv-tjänster.

Telenor har tecknat ett avtal om förvärv av Tele2:s svenska fiber- och kabelverksamhet på privatkundsmarknaden. Telenor betalar 775 MSEK kontant och tar genom förvärvet över samtliga Tele2:s cirka 370 000 hushåll med anslutning till fiber och kabel (Coax). Förvärvet omfattar 68 anställda som går över till Telenor.

– I dagens samhälle spelar tillgången till bredband med hög kapacitet en helt central roll för de flesta  människor och Telenor fortsätter därför satsa på fast bredband och tv via vårt varumärke Bredbandsbolaget.  Att detta område är prioriterat av oss kommer märkas av våra nya kunder och medarbetare, säger Lars-Åke Norling, vd för Telenor Sverige.

Telenor är genom internetleverantören Bredbandsbolaget en av Sveriges ledande leverantörer av fast bredband och de kunder som omfattas av affären kommer på sikt att få tillgång till Bredbandsbolagets tjänster. Genom förvärvet adderar Telenor cirka 125 000 kunder med fasta bredbandstjänster, vilket ytterligare förstärker positionen som en av Sveriges största leverantörer av fast bredband. På tv-området adderar Telenor cirka 75 000 digital-tv-kunder och cirka 220 000 hushåll med kabel-tv.

Den verksamhet förvärvet omfattar hade under 2012 intäkter på 530 MSEK.
Förvärvet kommer genomgå sedvanlig prövning av Konkurrensverket innan transaktionen avslutas.

Källa: Telenor

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *