Textilia prisas för sitt håll­bar­hets­arbete

Miljöstyrningsrådets pris ”Utmärkt hållbar leverantör” gick till textilserviceföretaget Textilia, för att de visar tydliga resultat på uppnådda miljövinster, såsom minskad miljöpåverkan från produktion och transporter samt vattenförbrukning.

Miljöstyrningsrådets motivering:

Textilia vinner årets pris för Utmärkt Hållbar Leverantör för deras konkreta visioner och mål. De kan visa tydliga resultat på uppnådda miljövinster där de bland annat har räknat ut att de har minskat utsläpp från fossil koldioxid från produktion och transporter med 51 procent och vattenförbrukningen har minskat med 35 procent.

Textilia arbetar även enligt Landstingens uppförandekod för att själva kunna ställa krav på sina underleverantörer. De har under de senaste tre åren genomfört inspektioner i bland annat Indien, Moldavien, Kina, Litauen och Lettland.

Det är andra gången på kort tid som företaget uppmärksammas för sitt miljöarbete. I februari i år vann Textiliakoncernen Örebro kommuns miljöpris.

Prisutdelningen hölls på konferensen Hållbar Upphandling, då även priset till Utmärkt hållbar upphandlare delades ut – till Malmö stad. Prisets syfte är att lyfta fram goda exempel som inspirerar andra aktörer att förbättra sin egen verksamhet när det gäller miljö och sociala frågor.

– Vi arrangerar den här konferensen årligen för att sätta fokus på hållbar upphandling och har instiftat priserna för att lyfta fram organisationer som arbetar aktivt med hållbar upphandling för att bidra till en hållbar framtid, berättar Sven-Olof Ryding, VD på Miljöstyrningsrådet.  

– Vi är både glada och stolta över att ha tilldelats ett så prestigefyllt pris. Att ligga i absolut framkant i hållbarhetsfrågorna är kommersiellt nödvändigt för Textilia och priset stimulerar naturligtvis till fortsatt utveckling, säger Textilias VD Tomas Bergström.

Läs mer: Malmö stad bäst på hållbar upphandling

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *