Tieto-haveriets konsekvenser

När IT-driftsleverantören Tieto drabbades av ett tekniskt fel den 25 november drabbades runt 50 av företagets kunder. För Nacka kommun beräknas haveriet ha kostat minst 7,5 miljoner kronor.

En färsk rapport om dirftstörningen har tagits fram av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Det är en studie om konsekvenser för samhället vid allvarliga it-incidenter.

De drar slutsatserna att den pågående koncentrationen av IT-drift till ett litet antal stora driftleverantörer skapar nya sårbarheter i samhället. Förloppet vid incidenter blir snabbt och kräver en god beredskap med riskanalys, informationsklassning och kontinuitetsplanering som tre viktiga delar.

En annan viktig aspekt som identifieras är vilka säkerhetskrav som ställs vid upphandlingen av IT-driftstjänster.

Det omfattande driftsavbrottet hos Tieto orsakades av ett tekniskt fel, som även drabbade disksystemets backup. Det gjorde att flera av kunderna stod utan tillgång till centrala IT-system i över en vecka. Både privata och offentliga aktörer drabbades, bland andra Apoteket, Post- och Telestyrelsen, Bilprovningen och Nacka kommun.

Först den 4 januari fungerade alla datasystem i Nacka igen, men fortfarande pågår arbete med att hinna ikapp och kommunen har identiferat dataförluster, framgår av MSBs rapport. Kostnaden till följd av haveriet uppskattas till 7,5 miljoner kronor.

Källa: MSB

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *