Tillgänglig kollektivtrafik hellre än färdtjänst

Ställ krav på en tillgänglig och användbar kollektivtrafik istället för att hålla kvar vid särlösningen färdtjänst, skriver Tobias Holmberg i Svensk Handikapptidskrift.

– Jag vill kunna styra när jag vill åka. Jag vill, liksom alla andra, utan problem kunna bestämma mig fem minuter innan avgång att ta nästa. Det är vad kollektivtrafik ska vara, skriver Tobias Holmberg, ordförande i Förbundet Unga rörelsehindrade.

Han påtalar att vi i Sverige har en 30 år gammal lag som säger att kollektivtrafiken ska vara anpassad för personer med funktionsnedsättningar. En lag som sorgligt nog inte uppfylls särskilt väl.

– Det är alldeles för mycket snack om färdtjänsten. Varför kräver vi inte att den 30 år gamla lagen följs? Varför pratar vi särlösningar när vi, nästan överallt, har tydliga lagöverträdelser som drabbar oss? Vi har en allmän kollektivtrafik i Sverige som inte fungerar för alla medborgare.

– Ni som sitter i de kommunala råden för funktionshinderfrågor, ni har makten. Byt fokus. Ställ krav. Tillsammans kan vi göra lagen betydelsefull. En kollektivtrafik för alla ska inte vänta 30 år till.

Läs debattartikeln hos Svensk Handikapptidskrift

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *