Tillitsbaserad styrning i offentlig sektor – vad kan vi lära av näringslivet?

Kultur, styrning och arbetsorganisation utgör hörnstenarna i ramverket för tillitsbaserad styrning . Inom näringslivet finns det ett flertal företag som länge arbetat enligt liknande principer och över lång tid uppvisat goda resultat när det gäller kundnytta och personalnöjdhet. Vilka är lärdomarna?
Medverkande: Dag Larsson, CEO på Ekan AB, Rikard Olsson, Ansvarig för affärsområde Strategi & Styrning på Ekan Management
Moderator: Bo Höglander, Redaktör, Offentliga Affärer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.