Tillsätt chefer efter förtjänst

Beteendet att tillsätta ”sina egna” – eller de med vissa politiska åsikter – på chefspositioner måste upphöra. Det sänker kvaliteten på våra myndigheter och urholkar förtroendet för det allmänna.
Det menar Ilan Sadé och Josefin Utas, partiordförande respektive ledamot i partistyrelsen för Medborgerlig samling. Artikeln publicerades i Dagens Samhälle 2017-09-26.
Att tillsätta eller ha kvar tjänstemän på annan grund än sakkunskap och kompetens kan kännas bra och rätt i det enskilda fallet, men aggregerat på samhällsnivå blir den långsiktiga effekten förödande, hävdar debattörerna. Och fortsätter:
Felaktiga beslut
”Beteendet att tillsätta ’sina egna’ eller de med vissa politiska åsikter sprider sig mycket lätt vidare inom en myndighet och blir med tiden en närmast självklar kultur. Det leder till felaktiga beslut och, i förlängningen, till att myndigheten inte längre kan utföra sitt uppdrag på ett bra sätt gentemot medborgarna.”
Medborgerlig Samling tänker göra allt som står i dess makt för att bidra till förändring, lovar skribenterna. ”Det måste bli ett slut på kompistillsättningar och inkompetenta personer på höga poster i det allmännas tjänst. Medborgarna förtjänar den bästa möjliga hanteringen av sina skattepengar. Då måste myndigheternas verksamhet bedrivas på ett så objektivt och ansvarsfullt sätt som möjligt”, avslutar debattörerna.
Läs hela artikeln via länken:
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/kompetens-inte-kompisar-ska-leda-myndigheter-18763
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.