Tio år av hållbar upphandling

Hållbar upphandling – regionernas samarbete för att göra hållbarhet till en integrerad del av inköpsarbetet – firar tio år.

Med anledning av detta kontaktade OFFENTLIGA AFFÄRER Ragna Forslund, ordförande i styrgruppen för samarbetet och till vardags upphandlingschef på Region Stockholms serviceförvaltning. Den ansvarar för regionens samordnade upphandlingar och har en portfölj på omkring 1.900 avtal med ett underliggande värde om cirka 12 miljarder kronor. Det stora antalet inköpskategorier finns till exempel inom läkemedel, medicinteknik, IT och konsulttjänster.

Ragna Forslund.

Ragna Forslund, ordförande i styrgruppen för Hållbar upphandling, som firar (firat?) 10 år. Grattis! Hur skulle du kort sammanfatta de tio första åren?

– Stolthet! Med tio års erfarenhet av att ställa krav på hållbara leveranskedjor och att följa upp efterlevnad vet vi att våra metoder fungerar. Ett aktuellt exempel är att efter rapporter i internationella medier och människorättsorganisationer om att systematiska brott mot mänskliga rättigheter förekom i handskfabriker som levererar medicinska plasthandskar till Sverige genomförde vi tre revisioner på plats. De visade att migrantarbetare från bland annat Bangladesh och Nepal tvingats arbeta under skuldslaveri. Sedan dess har ett intensivt åtgärdsarbete pågått. Bland annat har fabrikerna infört zero cost-policyer och påbörjat processer kring återbetalning av rekryteringsavgifter till migrantarbetare.

Du är till vardags upphandlingschef på Region Stockholms serviceförvaltning. Hur kan ni tillämpa tankarna bakom Hållbar upphandling i er verksamhet?

– Det finns ett tätt samarbete mellan det nationella kansliet för Hållbar Upphandling och Region Stockholms centrala hållbarhetsexperter som stöttar oss med både riskanalyser och kravställning i upphandlingar och avtalsuppföljning. Vi utgår från det som har utarbetats gemensamt på nationell nivå.

När du nyligen intervjuades på Hållbar upphandlings hemsida framhöll du förmånen i ”att kunna vara en del av Sveriges regioners gemensamma arbete för att uppnå målen i Agenda 2030” och att ert hållbarhetsarbete är världsledande och ofta uppmärksammas internationellt. Berätta litet mer om det sistnämnda!

– Det kanske låter anspråksfullt att säga att våra upphandlingsmetoder är världsledande – men det är vad vi ofta får höra i internationella sammanhang. Vi var tidiga, redan 2014, med att börja ställa krav på att leverantörer, i enlighet med FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter, ska ha implementerade processer och rutiner på plats för att kunna identifiera och prioritera risker i sina leveranskedjor, så kallad Human Rights Due Diligence. Human Rights Due Diligence har nu blivit norm för hållbart företagande och redan nästa år planeras införas EU-lagstiftning på området.

– Vi blir ofta tillfrågade att dela med oss av våra erfarenheter och har deltagit i konferenser arrangerade av FN-organ, OECD och OSSE. (Se länkar i slutet av artikeln, red:s anm.)

– Jag vill även lyfta fram våra samarbeten. Även om Sveriges regioner är stora inköpare, är vi små på en global marknad. Därför samverkar vi med andra upphandlande myndigheter i såväl i Sverige som Norge och Finland. Vi har tillsammans med SKL Kommentus, Sykehusinnkjöp i Norge samt Helsingsfors Universitetssjukhus (HUS) utvecklat ett harmoniserat sätt att arbeta vad gäller krav och metoder för uppföljning och vi delar resultat mellan oss. Så det kanske snarare är så att tillsammans med våra nordiska grannar blir vi världsledande. Vi ser också en tydlig utveckling de senaste åren att även andra stater som Nederländerna, Tyskland och Chile använder offentlig upphandling som ett verkningsfullt medel för att nå en hållbar utveckling.

Vad ser du när du blickar framåt på de kommande tio åren med Hållbar upphandling?

– Jag ser positivt på de kommande tio åren, offentlig upphandling blir i allt högre grad ett strategiskt verktyg för att nå viktiga målsättningar! Vi har åstadkommit mycket på 10 år men slår oss inte till ro. Mycket återstår och vi kommer därför i början av 2021 att lansera en färdplan för regionernas fortsatta samarbete inom Hållbar Upphandling. I den tar vi sats mot år 2030!

Läs mer om Hållbar upphandling.

https://hållbarupphandling.se/aktuellt/131-the-voice-of-sphs

https://www.osce.org/magazine/293411,

https://hållbarupphandling.se/aktuellt/385-karin-lonaeus-presenterade-det-nationella-samarbetet-pa-oecd-s-seminarium-om-offentlig-upphandling

https://bhr.stern.nyu.edu/procurementreport

https://hållbarupphandling.se/aktuellt/205-oecd-tar-intryck-av-sveriges-landsting-och-regioners-arbete-med-hallbar-upphandling

https://hållbarupphandling.se/aktuellt/286-det-nationella-kansliet-medverkar-pa-foerenta-nationernas-konferens-om-hallbar-upphandling-till-haelso-och-sjukvarden

https://hållbarupphandling.se/aktuellt/259-organisationen-for-sakerhet-och-samarbete-i-europa-osse-publicerar-ny-vagledning-hur-stater-kan-forhindra-trafficking-i-globala-leveranskedjor

https://hållbarupphandling.se/aktuellt/202-astana-kazakstan-16-juni-2017-osse-arrangerar-workshop-om-trafficking

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *