Tio år med valfrihet!

I tio år har LOV möjliggjort för människor i Sverige att själva välja vem som ska ge dem vård och omsorg. Det är en viktig frihetsreform, väl värd att fira.
Det hävdar Vårdföretagarnas näringspolitiska chef Sabina Joyau (bilden). Hon pekar på att 158 kommuner har infört LOV i hemtjänsten, medan 32 kommuner har infört LOV i daglig verksamhet. Inom äldreboenden har 21 kommuner infört LOV.
Stark opinion för
Sabina Joyau skriver: ”Siffrorna kan tyckas förvåna, givet den starka opinionen för valfrihet i äldreomsorgen. 93 procent anser att det är rätt att själv kunna välja var man ska bo när man har rätt till äldreomsorg, enligt en undersökning från Svenskt Näringsliv i april 2019. Fler kommuner skulle kunna införa LOV i äldreomsorgen, i boenden inte minst. Det skulle ge möjlighet till en mer diversifierad äldreomsorg med hög kvalitet, som möter medborgarnas ökande förväntningar. Givet den brist på äldreboendeplatser som vi nu ser i hela landet krävs stora investeringar framöver.”
Förslag på förbättringar
Vårdföretagarna har förslag på förbättringar som presenteras den 5 juni 2019. I rapporten ”10 år med LOV – en historisk reform i behov av förnyelse”, föreslås flera justeringar av LOV.

  • Konkurrensneutralitet – alla utförare ska behandlas likvärdigt, det måste säkerställas i LOV-lagstiftningen.
  • Kommuner och regioner måste åläggas att årligen redovisa vad den egna regin kostar i verksamhet som omfattas av LOV.
  • Om kommuner och regioner täcker underskott i den egna verksamheten ska privata verksamheter kompenseras i motsvarande grad.
  • Inför en nationell samordning av kvalitetsuppföljning och de verktyg som behövs för att allmänheten ska kunna jämföra kvaliteten i vården och omsorgen.
  • Inför tydligare regler om avstängning av oseriösa aktörer i LOV och låt IVO redovisa företag som godkänts i ägar- och ledningsprövning i en ”vit lista” för att underlätta för regioner och kommuner.Artikeln publicerades i Dagens Samhälle.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.