Tio blir nio i Inköp Gävleborg

Runt fyrtio procent av intäktsunderlaget kommer att försvinna när Gävle kommun lämnar Inköp Gävleborg 2019. Det motsvarar drygt 6 miljoner kronor, en relativt liten summa jämfört med vad kommunalförbundet årligen köper för.
Det rapporterar SVT Nyheter Gävleborg och Upphandling24. Men den totala inköpsvolymen i Gävleborg är cirka 4 miljarder kronor per år, enligt Inköp Gävleborgs egna beräkningar. Dessa avtal ger en besparing på runt 20 procent i jämförelse med inköp som sker utan upphandlat avtal. Det innebär en besparing på mellan 400 och 800 miljoner kronor per år, enligt organisationen.

Två alternativ
En konsultfirma som utrett de ekonomiska konsekvenserna för de övriga nio kommunerna ser två alternativ. Antingen driver dessa Inköp Gävleborg vidare och betalar för den servicenivå man vill ha. Eller så lägger de ner organisationen och använder resurserna till att bygga upp egna inköpsorganisationer. Oavsett vilken modell som väljs blir det dyrare för kommunerna, enligt konsultrapporten.
År 2007 bildade tio kommuner, Bollnäs, Gävle, Hofors, Hudiksvall, Ljusdal, Nordanstig, Ockelbo, Ovanåker, Söderhamn och Älvkarleby, en gemensam inköpsorganisation.

Knapp majoritet
Som OFFENTLIGA AFFÄRER tidigare rapporterat var det efter en het debatt på kommunstyrelsens möte i Gävle tisdagen den 11 april 2017 som beslutet om att lämna Inköp Gävleborg togs. Alliansen har drivit frågan och vill att upphandlingsverksamheten ska skötas i egen regi, rapporterade SVT. Beslutet togs med knappast möjliga majoritet, röstsiffrorna 7–6. Allianspartierna menar att företagsamheten i Gävle kommun gynnas av att kommunen själv har hand om upphandlingarna.

Fakta
Inköp Gävleborg är i juridisk mening upphandlande myndighet och genomför upphandlingar enligt LOU (Lagen om offentlig upphandling) samt ger stöd och rådgivning åt kommunernas förvaltningar och bolag.
Kommunalförbundet leds av en förbundsdirektör och det beslutande organet är direktionen. Den är sammansatt av utsedda politiker från var och en av medlemskommunerna. Beslutanderätten i de flesta löpande frågorna är delegerad till personal i kommunalförbundet enligt fastställd delegationsordning.
Inköp Gävleborg upphandlar och tecknar ca 400 avtal varje år. Man upphandlar allt ifrån kontorsmaterial, konsulter och livsmedel till snöröjning, fordon och fastighetstjänster enligt LOU, LUF och LOV.
Bilden: Gävle konserthus.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *