Tio förslag till förbättrad offentlig upphandling

I samband med ett frukostseminarium ihop med Stockholm IT Region, lanserar IT & Telekomföretagen inom Almega en ny rapport om branschens syn på offentlig upphandling och vilka förbättringar som krävs. Rapporten bygger i huvudsak på en enkätundersökning som genomfördes bland medlemsföretagen tidigare i år.

Exempel på frågor som behandlas i rapporten:
Hur fungerar den offentliga upphandlingen enligt företagen? Vilka problem upplever man? Vad beror problemen på? Vad blir konsekvenserna om det inte fungerar? Företagen hindras
– Många av de problem våra medlemmar upplever beror inte i första hand på brister i lagen om offentlig upphandling (LOU), säger rapportförfattaren Niklas Fyhr, näringspolitisk expert på IT & Telekomföretagen, i ett pressmeddelande.

I rapporten föreslås istället ökat fokus på en förbättrad upphandlingsprocess. Bättre behovs- och marknadsanalyser, mer dialog inför upphandling, relevanta krav och avtalsvillkor samt ökad uppföljning.

– Företagen vill erbjuda de bästa lösningarna till den offentliga förvaltningen men upplever att de i dag inte får möjligheten till det, fortsätter Niklas Fyhr.

Ulla Hamilton (M), företagarborgarråd i Stockholms stad, som deltar vid frukostseminariet, kommenterar innehållet i rapporten:

– I Stockholms program för digital förnyelse, öppnas upp för försök med ny teknik i syfte att ligga till grund för framtida projekt. Vi uppmuntrar även till innovationsupphandlingar och välkomnar nya initiativ och idéer i upphandlingsprocesser.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *