Tio miljoner ska höja kompetensen i kommunen

Botkyrka kommun lägger tio miljoner kronor på kompetensutveckling av personalen.
– En satsning på kompetensutveckling för kommunens medarbetare är en satsning på ökad kvalitet i välfärden, säger kommunstyrelsens ordförande Katarina Berggren.

Botkyrka kommun har beslutat om fördelningen av pengar ur kommunens fond för kompetensutveckling. Tio miljoner kronor satsas under 2013 för att höja utbildningsnivån hos kommunens medarbetare. Förutom utbildningssatsningar har man också valt att lyfta samtliga medarbetares kompetens kring jämställd och interkulturellt förhållningssätt fritt från diskriminering i kommunens samtliga verksamheter.

– Botkyrka har bra skolor, en äldreomsorg av hög kvalitet och ett rikt utbud inom kultur och fritid. En satsning på kompetensutveckling för kommunens medarbetare, är därför en satsning på ökad kvalitet i välfärden, säger Katarina Berggren (s), kommunstyrelsens ordförande.

Kompetensfondens medel riktas i år framförallt till insatser som höjer den grundläggande kompetensen hos kommunens medarbetare. Kommunen ger till exempel möjlighet för barnskötaren att läsa in förskollärarutbildning och lärarutbildningar och vårdbiträdet att läsa in eller komplettera sin undersköterskeutbildning. Men ser även detta som en jämställdhetssatsning, eftersom en majoritet av kommunens anställda är kvinnor. Det är viktigt för kommunen att det finns utvecklingsmöjligheter och karriärvägar i de kvinnodominerade välfärdsyrkena.   

– Vi vill fortsätta att vara en attraktiv arbetsgivare för att behålla och attrahera nya medarbetare. Denna satsning leder till effektiviseringar genom moderna metoder och genom medarbetarens delaktighet för fortsatt verksamhetsutveckling, säger Lena Hadad, HR-chef i kommunen.  

De två förvaltningar som får störst anslag från fonden är utbildningsförvaltningen (6,2 miljoner) och vård- och omsorgsförvaltningen (3,1 miljoner). Även socialförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen och kommunledningsförvaltningen får medel från fonden.

Källa: Botkyrka kommun

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *