Tjänsteföretagen allt viktigare

– Tjänsteproduktionen blir allt viktigarte för den svenska ekonomin. 52 procent av BNP är tjänsteproduktion och 75 procent av antalet sysselsatta jobbar i tjänstesektorn. De framhåller Anna-Karin Hatt, VD och förbundsdirektör på Almega.
Vid en pressträff på tisdagen för ledarskribenter och journalister redovisade Anna-Karin Hatt fakta om tjänsteföretagen samt gav en prognos för stundande avtalsrörelse och tjänsteföretagens roll i svensk ekonomi. Offentliga Affärer var på plats i riksdagshuset, där mötet hölls.
På ett antal decennier har ett paradigmskifte inträffat i svenskt näringsliv. Företagen hade tidigare alla verksamheter in house. Numera ägnar man sig åt kärnverksamheten och lägger ut ett antal tjänster på entreprenad till andra företag.
Dessutom finns ett antal ”fria radikaler”, enmansföretag, av kreatörer och entreprenörer som inte låter sig inordnas i vanliga anställningar utan jobbar i nätverk och med flera olika uppdragsgivare.
De ”svenska modellen” måste anpassa sig till den nya tiden, menar förbundsdirektören. De stora aktörerna agerar fortfarande utifrån en gammal ordning. Näringslivet och särskilt tjänstesektorn går mot en ökad decentralisering och Hatt förutspår fler lokal avtal och färre centrala kollektivavtal på arbetsmarknaden.
Tyvärr håller gamla strukturer tillbaka tjänstesektorn som skulle kunna vara ännu mer produktiv, avslutade Anna-Karin Hatt.
Fakta om Almega Tjänsteföretagen
Består av 175 anställda som representerar ett sextiotal olika branscher i tjänstesektorn. Antal medlemmar är ca 11 000 företag med över 500 000 medarbetare. Almegas rådgivare och juridiska experter ger medlemsföretagen råd och stöd i personalfrågor. Förhandlar om cirka 140 olika kollektivavtal varje avtalsperiod. Almega är också en av de stora opinionsbildarna med tjänsteföretagens behov för ögonen.
Bild: Anna-Karin Hatt, vd och förbundsdirektör, Almega. Foto: Almega.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *