Toppolitiker avstår granskning

Finanslandstingsrådet Iréne Svenonius (M) har lämnat över ansvaret för granskningen av Nya Karolinska Sjukhuset till trafiklandstingsrådet Kristoffer Tamsons efter uppgifter om jäv.

Hennes man, Karolinskas upphandlingschef Jan Svenonius, är enligt DN den som godkänt upphandlingar av avtal där jäv och uppblåsta arvoden förekommit. Olle Lundin, professor i förvaltningsrätt, säger till tidningen:  ”Om externutredningen gäller delar där hennes man är ansvarig så är hon jävig och bör avstå från beslut.”
Finansminister Magdalena Andersson (S) uppger att regeringen ser över möjligheterna att tillsätta en granskning av Nya Karolinska på central nivå, uppger DN.

S-tidning kräver avgång
Och socialdemokratiska Aftonbladet (2018-02-13) har krävt Iréne Svenonius avgång. I en ledare signerad Eva Franchell heter det att sjukhuset ”skulle bli det internationellt aktade, forskningsdrivna Nobelsjukhuset. Själva diamanten i den svenska kronan. Men i stället fick vi ett sjukhusbygge som kantats av skandaler.”
Aftonbladets påstår att det inte spelar någon roll om Iréne Svenonius formellt är jävig eller inte: ”Förtroendet är förbrukat.”
För OFFENTLIGA AFFÄRER uppger Iréne Svenonius att hon tillträdde för ett år sedan och sedan dess har ägnat mycket tid och kraft åt att göra Karolinska Universitetssjukhuset så bra som möjligt för patienter, medarbetare och skattebetalare.
– Nu har det uppstått frågetecken om att jag eventuellt varit jävig i ett beslut, trots att en bedömning av landstingets chefsjurist gjordes inför mötet att det inte förelåg risk för jäv. För mig är det viktigt att det blir rätt och riktigt, därför välkomnar jag den utredning som görs så vi vet hur frågan ska hanteras framöver, säger Irene Svenonius (M), finanslandstingsråd Stockholms läns landsting.

Alla borde idka självkritik
Hon bemöter även Aftonbladets kritik om att endast moderaterna har det politiska ansvaret för upphandlingen av Nya Karolinska. Alla som röstade för OPS-avtalet, såväl moderater som socialdemokrater, ”borde idka högsta graden av självkritik”, menar hon och fortsätter:
– Man skulle dragit i handbromsen när det bara kom in ett anbud. Jag har därför påbörjat en omförhandling av hela OPS-avtalet med Skanska i syfte att sänka kostnaderna. Målet är att omförhandlingen ska bära frukt för skattebetalarna, säger Irene Svenonius (M).

”Bäst på upphandling”
SLL ska bli bäst på upphandling. Så löd rubriken i OFFENTLIGA AFFÄRER här på webben den 28 juni 2017. Efter kritik och skandaler hade Stockholms Läns Landsting bestämt sig för att bli Sveriges bästa offentliga upphandlare.
– Det är självklart att vi som offentlig myndighet ska hålla lagstiftningen, det är inte höjdhopp, direkt. Jag har aldrig accepterat något annat. Men jag nöjer mig inte med det, vi ska också vara skickligast! Offentlig upphandling är ett fantastiskt verktyg: att med hjälp av konkurrens av många aktörer kunna pröva nya lösningar och utveckla våra egna verksamheter, förklarade Iréne Svenonius för OFFENTLIGA AFFÄRER då.
Hon anställde också en upphandlingsexpert som sin närmaste rådgivare, Anna Borgs, verksjurist på Trafikverket som också har jobbat i domstol.
Kvalitetssäkra verksamheten
Finanslandstingsrådet berättade också att man förutom det hon redan hade nämnt också vill att det säkerställs att SLL gör goda affärer och att kan använda offentlig upphandling som ett sätt att kvalitetsutveckla verksamheterna, driva innovation och utmana branscher att nå ännu längre.
Iréne Svenonius har innan hon blev finanslandstingsråd i Stockholms läns landsting (SLL) varit förvaltningschef på Utrednings- och statistikkontoret i Stockholms stad 2003-2006, innehaft posten som stadsdirektör i Stockholms stad 2006-2014 samt varit aktiv i kommunpolitiken för Moderaterna i Täby.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.