Torggängare nytt grepp i Malmö

Malmö stad har publicerat en film som ska väcka nyfikenhet inför arbetet med att utveckla Segevångs torg till ett levande och tryggt område.

Den påhittade filmen har fått snabb spridning och blivit något av en snackis i staden, skriver Malmö stad på sin webb. Över 29 000 visningar sedan den publicerades den 6 december.

Syftet är att få igång en medborgardialog och vissa förslag har också kommit in, tillsammans med respons på filmen, säger Lars-Åke Ståhl, stadsdelschef i Kirseberg.

– Många har hört av sig och kommit med bra idéer. Ett säsongsbetonat torg som växlar från en isbana med vacker belysning under vinterhalvåret till en levande torgkultur under våren och sommaren, och önskemål om en lokal som har öppet kvällstid, är ett par exempel. Den 20 december finns vi på torget och presenterar fler förslag.

Trots ett enormt genomslag kvarstår frågan om Malmö stads trovärdighet. Har filmen skapat dialog eller bara uppmärksamhet?

– Det är viktigt att fokusera på nyttan för verksamheten som den här insatsen skapat, inte på insatsen, säger Anders Mellberg, kommunikationsdirektör i Malmö stad. Vi har aldrig någonsin fått uppmärksamhet på det här sättet tidigare för områdesprogrammet och det enorma arbete som läggs dagligen på ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet i Malmö. Vi kan inte bara göra saker som ingen ifrågasätter, men det ska göras med förnuft och vi ska behålla vår trovärdighet. Vågar vi aldrig gå utanför det som är helt säkert höjer vi aldrig kvaliteten.

Länk till filmen om torggängare: www.malmo.se/torggangare

Källa: Malmö stad

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *