”Torkan kräver akuta åtgärder!”

– Bondens angelägenhet är faktiskt allas angelägenhet. Det menar Palle Borgström, förbundsordförande i Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, och vädjar till regeringen om akut hjälp.
Mot bakgrund av den värsta torkan på decennier i Sverige vädjar Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) till regeringen att vidta åtgärder som kan hjälpa Sveriges bönder och till alla markägare, privata, företag och kommuner som har tillgång till gräsbevuxen mark som normalt inte skördas, att erbjuda bönder att kunna slå denna till extra djurfoder.
Palle Borgström, förbundsordförande i LRF, skriver på debattplats i Dagens Samhälle att torkan slår mot alla grödor som inte bevattnas, det vill säga spannmål, raps, vall, ärter, bönor och sockerbetor.

Allvarligt läge
Han påpekar att läget är allvarligt: ”LRF har en bra dialog med regeringen och Jordbruksverket. Men det är viktigt att sympati åtföljs av konkreta åtgärder.”
LRF vädjar därför till regeringen att undersöka möjligheterna till:

  • Frakt- och transportstöd av foder från de delar av landet som kan dela med sig till de mest drabbade.
  • Förskottsutbetalningar av EU:s olika ersättningar till jordbruket.
  • Ansökan om utbetalningar från EUs krisstödsfond.
  • Införa en nationell ersättning till drabbade bönder.
  • Uppdra till länsstyrelserna att visa förståelse för lantbruket i en svår situation. Regelverket får inte bli ett hinder för konstruktiva tillfälliga lösningar.
  • Prioritera vattenanvändning till livsmedelsproduktion.
  • Besluta om höjd återbetalning av dieselskatten, till samma nivå som i Danmark. Något som ger snabb ekonomisk effekt för många bönder.

– Förhoppningsvis kan torkan fungera som en väckarklocka för alla som tror att mat alltid kommer att finnas i affärerna. Ja, det gör den – men bara om bonden kan leverera, påpekar Palle Borgström, LRF-ordförande.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *