Trafikföretag bjuds in i Skåne

Det ska vara grönt, lönt och skönt att åka kollektivt i Skåne. Det skriver Region Skåne/Skånetrafiken på sin webbplats. 
”Alla goda krafter måste samarbeta för att göra det ännu lättare för resenärerna att välja buss och tåg som förstahandsval för både jobb- och fritidsresor”, slår man fast.
Regionen (Skånetrafiken) riktar därför ett konstant erbjudande till trafikföretag som vill bedriva kommersiell regional kollektivtrafik i Skåne enligt definitionen i kollektivtrafiklagen. Detta är möjliget genom en ny lag som trädde i kraft 2012 och som ger kommersiella trafikföretag fri rätt att bedriva regional kollektivtrafik.
”Om du och jag vill köra kommersiell trafik mellan Malmö och Helsingborg så behöver vi bara anmäla detta tre veckor innan och sedan är det bara att köra igång”, säger Sven Tufvesson, ledningsstrateg inom Skånetrafiken till OFFENTLIGA AFFÄRER. Men han betonar samtidigt att det då inte går att komma i efterhand och be regionen om pengar. För att komma med i regionens subventionerade trafik måste man delta i en upphandling.
Region Skåne uppfattar ändå kommersiella initiativ som en bra möjlighet att utveckla och bredda trafikutbudet till kunderna.
Enligt Sven Tufvesson har man hittills fått napp när det gäller flygbussarna som ingår i regionens reseplanerare. Resenärerna kan alltså hitta även de kommersiella flygbussarna på regionens webbplats.
Det är Transportstyrelsen kontrollerar att kollektivtrafiklagens krav efterlevs. Det gäller krav om trafikförsörjningsprogram, anmälningsskyldighet, trafikantinformation och uppgiftsskyldighet.
Lagen om kollektivtrafik reglerar dock inte alla behov som marknadens aktörer har. Viktiga delar som gemensamma biljett- och bokningssystem samt kollektivtrafikföretags tillträde till bytespunkter och terminaler är marknadens ansvar. Transportstyrelsen kommer, inom ramen för sitt marknadsövervakningsuppdrag, att följa och utvärdera hur marknaden tar ansvar för dessa viktiga delar, skriver myndigheten på sin webbplats.
För att underlätta för trafikföretag som vill etablera sig i Skåne har Region Skåne skapat ett kommersiellt erbjudande baserat på en gemensam branschrekommendation.
Erbjudandets utgångspunkt är att göra det lätt för kunderna att utnyttja en kollektivtrafik med flera aktörer. Erbjudandets omfattning är uppdelad i fyra olika nivåer. Det första kallas Basutbud och innebär att trafikföretaget får tillgång till befintliga hållplatser, terminaler och olika informationsbärare på respektive plats. I Tilläggstjänst 1 får företaget också visning av information i Reseplaneraren och andra digitala kanaler för tidtabellsinformation. Tilläggstjänst 2 innebär en utökning i form av samarbete kring biljett- och betalningslösningar, allt för att underlätta ett regionalt resande. Tilläggstjänst 3 slutligen innebär ett ännu mer fördjupat samarbete.
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *