Trafikverket i stor medieupphandling

Snart är det fritt fram för reklam på tågstationer i hela Sverige. Trafikverket söker nu en partner som ska sälja reklamytor på 70 stationer. 
Intäkterna från reklamplatserna går direkt till Trafikverkets kärnverksamhet och används till drifts- och underhållsåtgärder. På Stockholms Central har detta bland annat lett till en renare och trevligare miljö för resenärerna inom stationsområdet. Det uppger Åke Öhrnberg, inköpare på Trafikverket, för OFFENTLIGA AFFÄRER.
Trafikverket söker en partner som ska sälja reklamytor på 70 stationer, rapporterades det nyligen i Dagens Media. Handlar det om en enda aktör eller kan ni tänka er att dela upp kontraktet på flera?
 – Trafikverket avser att teckna avtal med ett företag som tilldelas rätten att sätta upp reklambärare för printmedia och/eller digital media på av Trafikverket definierade positioner.
Är det högstbjudande byrå som vinner kontraktet, eller hur fungerar det hela?
– Anbudet med högsta Garantibelopp kommer att antas.
Har Trafikverket några etiska direktiv kring vad som får förekomma i reklamen, till exempel gällande politiska budskap, religiöst innehåll, stötande bilder, o.s.v.?
– Reklaminnehållet regleras i avtalet.
OFFENTLIGA AFFÄRER har fått ta del av den passus i avtalet som reglerar innehållet och där framgår bland annat följande:
§ 3.6 Reklaminnehåll
Koncessionshavaren åtar sig att se till att reklamen följer gällande lagar och förordningar. Generellt tillämpas Internationella Handelskammarens (ICC) regler. Särskild vikt ska läggas vid att det inte får förekomma reklam för tobak, alkoholhaltiga drycker, reklam som riktar sig till barn, reklam som kan uppfattas som stötande, sedlighetssårande, partipolitisk eller sårande mot folkgrupp och all annan reklam som kan anses strida mot god marknadsföringssed. Reklam som kan uppfattas konkurrerande med Trafikverkets uppdrag och värderingar kräver Trafikverkets godkännande.
Härutöver ska annonsörer/produkter som är uppenbart oseriösa avvisas. /…/ Trafikverket har rätt att begära omedelbar borttagande av reklam som under pågående kampanj av Trafikverket anses bryta mot ovan angivna förutsättningar. Om Koncessionshavaren inte omedelbart avlägsnar reklamen har Trafikverket rätt att utföra detta på Koncessionshavarens bekostnad.
Kontraktstiden uppges vara åtta år. Är det praxis med så långa avtalstider?
– Kontraktstiden startar efter tecknande av avtalet, dock tidigast 2015-04-01, och gäller till och med 2022-03-31, med möjlighet till totalt tre års förlängning. Det är inget långt avtal, utan praxis i branschen. Då uppdraget innebär en stor investeringskostnad för koncessionsinnehavaren så har Trafikverket valt avtalstiden för att ge den som erhåller uppdraget en möjlighet att räkna hem detta på ett rimligt sätt.
Vad finns i övrigt att säga om den tänkta affären?
– Förhoppningen är att satsningen kommer att leda till en trevligare och renare miljö för resenärerna. Avtalet reglerar nämligen reklamköparens ansvar för att tvätta och klottersanera reklamplatserna, samt se till att reklamskyltar hålls rena och att ljus fungerar. Avtalet innehåller dessutom villkor som syftar till att värna om resenärerna och öka Trafikverkets möjligheter att nå ut med egen information. Vi har bland annat rätt att under några veckor per år använda reklamplatserna för att informera om aktuella infrastrukturprojekt, samt att vid behov använda dem för trafikinformation av mer tillfällig karaktär, som vid planerade banarbeten.
Ett pilotförsök har pågått på Stockholms Central sedan 2013 och innebär att reklamplatser för uthyrning av annonsering varit möjlig på plattformarna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *