Tre av fyra vill bygga ut vindkraften

Tre av fyra svenskar vill se en kraftig utbyggnad av vindkraften. Men det behövs politiska beslut som underlättar utbyggnaden, menar Charlotte Unger Larson, vd på Svensk Vindenergi.

Hon pekar på att den nya vindkraften kan minska klimatutsläppen med runt 16 miljoner ton per år. Det motsvarar närmare en tredjedel av samtliga utsläpp inom Sveriges gränser.

Dessutom skulle utbyggnaden kunna ge bortåt 20 000 jobb, många på landsbygden, menar vd:n.
– För svensk industri och hushåll pressas elpriset med drygt elva miljarder kronor, tillägger hon.


Stort stöd
Och vindkraften har stort stöd, påpekar Charlotte Unger Larsson. Tre av fyra svenskar (73 procent) vill se en utbyggd vindkraft. I norra Mellansverige tycker fler än sex av tio likadant (62 procent), enligt en Sifoundersökning beställd av Svensk Vindenergi.

Vd:n i svensk Vindenergi påminner om att Moderaterna, Centerpartiet, Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet är positiva till att skapa förutsättningar för 100 TWh vindkraft i Sverige 2040.

Beslut behövs
Samtidigt slår vd:n fast att det behövs politiska beslut om myndigheternas strategi ska bli verklighet. Hon pekar på fyra områden:

För det första måste den stora klimatnyttan vägas in när beslut ska fattas om vindkraften.

För det andra bör kommunerna få de direkta fördelarna av vindkraften. Fastighetsskatten för vindkraftverk bör därför gå till kommunerna, inte som nu, till staten.

För det tredje måste det bli enklare för de som vill bygga ut vindkraften att förutse om en vindpark kommer att få tillstånd eller inte. Det kan underlättas om det ”kommunala vetot” justeras.

För det fjärde bör staten införa ett riktat stöd till kommunerna för att underlätta deras arbete med att identifiera lämpliga områden för vindkraft.

Debatten fördes i Gefle Dagblad.

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.