Tre frågor till kommun­direktör Bengt Marsh

I slutet av november 2010 upptäcktes tarmparasiten Cryptosporidium i det kommunala dricksvattnet i Östersund med omnejd. Vad vet man idag, och kommer kommunen tvingas betala skadestånd?

Parasiten gjorde att flera tusen personer fick magsjuka. De boende i Östersund blev tvungna att koka sitt vatten innan det användes till mat, dryck och tandborstning.

Utbrottet av tarmparasiten orsakades troligtvis av att avloppsvatten kommit in i dricksvattennätet via Storsjön. Kommunen installerade ett UV-filter i vattenverket för att bli av med parasiten och den 18 februari 2011 meddelade Östersunds kommun att det kommunala vattnet var rent igen.

Vem är ansvarig för parasitolyckan?

– Ansvarsfrågan utreds av polis- och åklagarmyndigheten och är fortfarande obesvarad. Jag kan tycka att det har dragit ut väl mycket på tiden för ett besked. Skellefteå, som drabbades av ett liknande utbrott efter oss har blivit friade med besked om att kommunen inte hade kunnat agera på annat sätt.

Kommer kommunen tvingas betala ut skadestånd?

– Kommunen har fått ett antal skadeståndsanspråk mot sig, men än är det ingen som tagit ärendet till domstol. Vi gör bedömningen att kommunen inte kan ersätta enskilda företag och privatpersoner med hänvisning till att utbrottet drabbade så många i kommunen. Det handlar ju till sist om skattepengar, och det är i stort sett samma pengar vi rör oss med så det blir en rundgång av medel.

Kommunen är både tillsynsman och utförare – hur fungerar samverkan?

– En av de erfarenheter vi har gjort av händelsen är att samarbetet mellan kommunen som tillsynsmyndighet och kommunen som utförare och servicegivare fungerar bra. De klarade av att hantera de dubbla rollerna som innebär att tillsynsavdelningen på miljökontoret kan tvingas polisanmäla den egna kommunen om allvarliga brister upptäcks.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *