Tre instanser skriver till regeringen

Tre tunga organisationer skriver till regeringen och begär förtydligande när det gäller kontroll av leverantörer vid offentlig upphandling, särskilt obligatoriskt krav på utdrag ur belastningsregistret.
Det är SKL (Sveriges Kommuner och Landsting), Företagarna och Svenskt Näringsliv som nu vill att regeringen ska agera skyndsamt i ärendet.
– Det blir en oerhört stor administrativ belastning för både för upphandlande myndigheter och leverantörer, menar Kerstin Viss Holmdahl, förbundsjurist, Avdelningen för juridik på SKL (Sveriges Kommuner och Landsting).
Man anser det mycket bekymmersamt är att regeringen i propositionen anser att det ska vara obligatoriskt att, innan kontrakt tilldelas, kontrollera alla vinnande leverantörer vad avser uteslutningsgrunderna för de angivna brotten (deltagande i kriminell organisation, terrorbrott, barnarbete, med mera).

”Regeringen måste ta tag i detta”
– Så även om man använder egen försäkran (ESPD) så ska innan kontrakt tilldelas regelmässigt kontroll göras. Problemet är dessutom att det inte finns något ändamålsenligt utdrag ur belastningsregistret att använda. Så oavsett om det anses obligatoriskt eller inte måste regeringen ta tag i detta. Det finns ju viktiga integritetssynpunkter att beakta. I propositionen står att regeringen skulle återkomma i frågan men så har inte skett, avslutar Kerstin Wiss Holmdahl.
I skrivelsen anför de tre organisationerna att utdrag ur belastningsregistret som upphandlande myndigheter begär in ”bör begränsas till sådan brottslighet som regleras i upphandlingslagstiftningen.” Detta bör kunna lösas genom en ändring i förordningen om belastningsregister, menar man.
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.