Tre typfall av fulbud

Konkurrensverket har publicerat en analys av ett antal anbud som karaktäriserats som osunda strategiska anbud. En form av manipulation vid offentlig upphandling som blivit allt vanligare.

På senare tid har en ny form av manipulation av anbud vid offentlig upphandling blivit allt vanligare. Det förekommer särskilt i branscherna kontorsmateriel, livsmedel och teknik- och it-konsulter.

Konkurrensverket har låtit ekonomie dr Karl Lundvall, Copenhagen Economics, och advokat Kristian Pedersen, Advokatfirman Delphi, analysera ett antal anbud. Resultaten presenteras i rapporten ”Osund strategisk anbudsgivning i offentlig upphandling”.

Författarna har identifierat vad de anser vara tre typfall av osund strategisk anbudsgivning: att anbudsgivarna inte håller vad de lovat, koncernstrategiska anbud där anbud anpassas mellan olika leverantörer inom samma koncern, samt manipulation av relativa utvärderingsmodeller.

För att undvika osunda strategiska anbud rekommenderar de att upphandlande myndigheter ställer tydligare krav på skyldighet att leverera tjänster eller varor till angett pris. Andra åtgärder är bättre utvärderingsmodeller och uppföljning av avtal. De föreslår också en lagändring som medför att bevisbördan för att ett anbud inte är onormalt lågt läggs på leverantören.

Källa: Konkurrensverket

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *