Trollhättan bäst på miljöbilar

Gröna Bilisters Kommunranking 2011 är en landsomfattande undersökning av kommunernas arbete för att miljöanpassa bilismen. Göteborg och Stockholm skuggar Trollhättan i Sverigetoppen.

Gröna Bilister bedömer bland annat den kommunala bilparken, upphandlingsregler för fordon och transporter, arbetet för att källsortera bort onödiga kommunala bilresor, miljöbilsförmåner till allmänheten, samt tillgång till och produktion av förnybara bränslen.

Syftet med Kommunranking 2011 är att sporra kommunerna till krafttag i omställningsarbetet genom att ge dem möjlighet att jämföra sig med varandra.

– Sedan förra årets undersökning har kommunernas miljöarbete tagit rejäla kliv framåt, säger Per Östborn, projektledare för Kommunranking 2011. Vår farhåga att inte mycket hinner hända på ett år har kommit på skam.

Miljöbilsandelen i kommunernas fordonsflottor stiger snabbt. Förra året var andelen 51 procent. I år är den 59 procent. Att 86 procent av de deltagande kommunerna kräver miljöbilar då nya bilar anskaffas borgar för att miljöbilsandeln kommer fortsätta att stiga.

Ännu större avtryck i omställningsarbetet kan kommunerna göra genom att ställa miljöbilskrav då de upphandlar färdtjänst, skolskjuts och andra transporter. Här är situationen mörkare, men en ljusning är på gång. 39 procent av de deltagande kommunerna styr tydligt mot miljöbilar i upphandlingsprocessen, en uppgång från förra årets 24 procent.

28 procent av kommunerna medverkar i lokal produktion av något förnybart bränsle, i de allra flesta fall biogas. För att få råvara till biogas är det viktigt att samla in organiskt avfall för rötning. Andelen kommuner som gör detta har ökat markant sedan förra året, från 27 procent till 38 procent.

– En bra målsättning är att alla kommuner år 2015 medverkar i produktionen av ett förnybart bränsle, och att ett tankställe för ett lokalproducerat bränsle ska finnas i alla kommuner, säger Jakob Lagercrantz, ordförande i Gröna Bilister. Att Lilla Edet med sina 13 000 invånare tillverkar egen biogas visar att alla kommuner kan göra det, stora som små.

Undersökningen har genomförts för andra året i rad med stöd av Trafikverket.

Källa: Gröna bilister

Tio i topp
1.Trollhättan
2.Göteborg
3.Stockholm
4.Norrköping
5.Växjö
6.Örebro
7.Linköping
8.Malmö
9.Västerås
10.Östersund

Ett särskilt omnämnande får Gävle som är den kommun som förbättrat sig mest sedan förra året.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *