Tryckerimomsen avgjord – men nu blir det riktigt kaos

Gårdagens dom i Högsta förvaltningsdomstolen innebär att Skatteverket kan kräva köparen på den moms som betalas tillbaka till tryckeriet genom så kallad följdändring efter många år. Bakgrunden är en dom i EU-domstolen om att tryckerier i vissa fall skulle debitera 6 i stället för 25 procent moms.

– Det är allvarligt att både Skatteverket och Högsta Förvaltningsdomstolen har valt att sätta sig på åskådarplats och hänvisa företagen att ”själva göra upp” om vem som har rätt till momspengarna,  menar Annika Fritsch, skatteexpert hos Företagarna.

Tryckerierna begärde att få tillbaka skillnaden från Skatteverket. I pengar handlar det om miljarder kronor. Samtidigt vände Skatteverket sig mot tryckeriernas kunder och krävde att de skulle betala in motsvarande belopp tillsammans med ränta. Skatteverket hävdar att beslutet kan ändras genom följdändring, alltså utan någon utredning. Många kunder har överklagat och kraven har gått genom skattedomstolarna som i de flesta fall underkänt Skatteverkets krav och ansett att de inte kan komma långt efteråt och kräva kunderna på momsåterbetalning i dessa fall. Domen från Högsta Förvaltningsdomstolen är alltså överraskande och riskerar dessutom att leda till fullt kaos.

Domstolen menar att eftersom moms är en skatt som betalas i flera led och slutligen ska stanna på den som inte har avdragsrätt så är detta normalt inget problem. Skatteverkets återbetalning till tryckerierna bygger, enligt domen, på antagandet att tryckerierna kommer att återbetala momsen till sina kunder och i så fall innebär en följdändring inga problem. Men om kunderna inte hade kunnat få någon återbetalning skulle läget vara annorlunda. I så fall skulle Skatteverkets krav drabba köparna som en kostnad. Om det är omöjligt eller orimligt svårt för kunderna att få tillbaka skatten från tryckerierna, exempelvis om de inte finns kvar eller om kundernas krav innebär att tryckerierna går i konkurs så måste Sverige se till att kunderna kan få tillbaka momsen direkt av Skatteverket. Det följer av en annan EU-dom.

Högsta Förvaltningsdomstolen hade ett stort antal fall att välja mellan när de gav så kallat prövningstillstånd för tryckerimomsen. Av oklara skäl valdes två fall som båda handlar om köpare med full avdragsrätt för momsen och där tryckeriet och köparen ingår i samma företagsgrupp.

– Slutsatsen för andra köpare är att de blir tvungna att kräva tryckeriet men först betala Skatteverkets krav. Det kan bli en både lång och dyr process, säger Annika Fritsch,

– Först om det visar sig orimligt svårt att få tillbaka pengarna den vägen kan Skatteverkets krav  underkännas. Här finns alla möjligheter för Skatteverket att hantera frågan smidigt och ge anstånd med betalningen av dessa krav, men risken är att detta inte kommer att ske, menar Annika Fritsch.

Momsen är inte ens en företagsskatt utan en skatt på konsumtion. Tyvärr finns det risk för ett riktigt kaos i följderna av domen. Kunder som hänvisas att kräva pengar tillbaka från tryckerier men som först själva måste betala Skatteverkets krav för att undvika betalningsanmärkningar och konkurs. Tryckerier som kan vänta sig en anstormning av krav på återbetalningar från kunder, vilket säkert kommer att leda till betalningsanmärkningar och konkurser.

Källa: Företagarna

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *