Trygg & Säker närmar sig

Hur har det gått för inrikesminister Mikael Damberg och hans höga ambitioner som deklarerades vid tillträdet? På Trygg & Säker i Malmö 28-29 augusti medverkar han redan den första dagen. Rubriken är Regeringens planer för ökad trygghet i samhället.
I samband med Mikael Dambergs utnämning till posten var han intervjuad som PROFIL i OFFENTLIGA AFFÄRER. Som nytillträdd inrikesminister lovade han att förstärka kampen mot gängkriminalitet, terrorism och skjutningar. Frågor som alltjämt står högt på den politiska dagordningen.
Inledde en offensiv
Inrikesministern förklarade att han ämnade inleda ”något av en offensiv”, bland annat på lagstiftningsområdet. Det handlade om att ge rättsväsendet – polisen och säkerhetspolisen – skarpare verktyg för att bättre kunna ta itu med kriminaliteten. Som skärpta datalagar, ökade möjligheter att få trafikdata från mobil- och bredbandsbolag, signalspaning, hemlig dataavläsning samt att kriminalisera samröre med terroristorganisationer.
Prominenta talare
Programpunkten med Mikael Damberg är bara en av många prominenta talare. Bland övriga talare märks Magnus Ranstorp, Försvarshögskolan, Anne-Marie Eklund Löwinder, säkerhetschef Internetstiftelsen, Natali Phalén, Institutet mot mutor, flera polischefer och poliser, säkerhetsfolk och en rad andra experter.
För det internationella inslaget står Andreas Beelman, Psykologiska institutionen vid Friedrich-Schiller universitetet, Jena, Tyskland. Han tituleras Head of the Departement, Professor of Research Synthesis, Intervention and Evaluation.
Se alla medverkande via länken:
https://tryggochsäker.se/speakers/
Hela programmet nås via länken: https://xn--tryggochsker-ocb.se/program/
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.