Tryggare chef efter utbildningen

Utbudet av olika typer av chefs- och ledarskapsutbildningar är mycket stort och där finns många olika inriktningar. Hur hittar man rätt och hur kvalitetssäkrar man utbildningen? Många går på andras rekommendationer.

Har din organisation inte redan ett avtal med en leverantör av chefsutvecklingsprogram finns det förmedlare att anlita. Många går också på andras rekommendationer. Vi har pratat med fyra deltagare på tre olika utbildningar för att ta del av deras erfarenheter.
Ta också del av tipsrutan för att garantera mesta möjliga från utbildningen. Att sätta cheferna i utbildning kostar givetvis pengar och kostnaden för programmet är bara en del, lägg där till chefernas avsatta tid. Med sådana utgifter gäller det att få avkastning på investeringen!

Ökad förståelse
Vad är då man får med sig från utbildningen? Svaret varierar naturligtvis beroende på vem man frågar, men en gemensam nämnare tycks vara en ökad förståelse.

– Jag har fått en fördjupad förståelse för mitt personliga ledarskap, säger en personalchef på en kommun, som deltagit i ledarskapsutvecklingsprogrammet Framtidens ledare – toppledare, som PwC arrangerar.

Men förståelse är inget som kommer per automatik utan förutsätter ett aktivt deltagande.
– Att man är öppen för att titta in i sig själv, ta del av andras erfarenheter samtidigt som man delar med sig av sina egna.

Gör en god inventering inför utbildningen

Innan du beställer utvecklingsprogram för cheferna i organisationen finns det ett antal frågor man bör ställa sig.

Vilka behov finns? Är det något som inte fungerar tillfredsställande i ledarskapet?

Fokusera på behoven istället för lösningarna.

Vems behov är det du ska tillmötesgå? Individer, grupper eller kanske en hel organisation?

Vad är mest lämpligt, en utbildning internt eller öppna program med deltagare från olika verksamheter?

Vad vill vi uppnå? Hur vill vi att det ska se ut efter utbildningsinsatserna?

Beskriv gärna de önskade effekterna på både kort och lång sikt.

Hur följer vi upp utbildningen?

Hur ska de nya kunskaperna integreras i verksamheten?

Källa: Ledarna

Erfarenheterna delas under djupdiskussioner kring komplexa ledarskapssituationer.
– Man behöver också ge sig själv utrymme att reflektera och omsätta erfarenheterna till sin egen verklighet så att det inte enbart handlar om teori och akademiska diskussioner, säger personalchefen.

Även konkreta verktyg
Deltagarna berättar att de även har fått med sig konkreta verktyg för olika situationer.

– Jag har fått vissa insikter som har förändrat mitt sätt att hantera olika situationer. Om jag ska vara mer konkret så har jag haft god nytta av en coachingmetodik som vi tränade på i utbildningen, säger en näringslivschef i en annan kommun. Även hon deltog i PwCs program Framtidens ledare – toppchefer.

Utbildningen är uppbyggd med fem utbildningstillfällen om två dagar vardera, under en längre period. Där samlas deltagare från hela landet och därmed får man ett värdefullt nätverk på köpet.

– Genom utbildningen har jag fått ett nätverk av andra ledare i liknande roller, som jag kan vända mig till och bolla frågor med, säger näringslivschefen.

Många utbildningsarrangörer, inte bara de stora, uppmuntrar deltagarna att bilda sådana nätverk. Det är ett mycket bra stöd för fortsatt utveckling när man är tillbaka på arbetsplatsen – och inte minst kostnadseffektiv rådgivning. Svårigheten är att hålla liv i kontakterna.

– Jag har haft en del stöd i de kontakter jag knöt i samband med utbildningen. Vi rådgör med varandra när svåra situationer uppstår, säger en avdelningschef i en kommun i norra Sverige. Han gick utbildningen Ny som chef i höstas, arrangerad av Sipu.

– Chefsutbildning kan ge en viss trygghet säger han, även om han hade chefserfarenhet sedan tidigare. Han var dock ny i kommunen när han anmälde sig till utbildningen, och han har ett omfattande personalansvar, närmare 50 medarbetare.

Till skillnad från PwC-utbildningen är Ny som chef en kort och intensiv utbildning under tre sammanhängande dagar.

Uppfyllde den dina förväntningar?
– Ja, det har varit mycket bra träning även om en kort utbildning förstås inte kan inkludera alla aspekter av ledarskapet – där många olika ansvarsområden ingår, säger avdelningschefen.
Han skulle gärna följa upp utbildningen efter att ha fått arbeta i verksamheten en tid.
– Att man är väl insatt i verksamheten ger förstås goda förutsättningar för ledarutveckling, säger han.

Vilka konkreta kunskaper har du med dig?
– Att till exempel ta tag i eventuella problem så fort som möjligt. Det är något jag har försökt ta till mig, jag är något benägen att tänka att det löser sig, men ju fortare man tar tag i problemen desto bättre.

– Jag känner mig också säkrare i svåra samtal nu när jag har fått träna. Vi övade med rollspel och då får man tillfälle att fundera kring vad man kan säga och vad man inte bör säga, berättar avdelningschefen.

Den praktiska träningen framhålls som viktig även av andra deltagare.
– Att träna praktiskt på olika saker kan det inte bli för mycket av, även om en del moment är rätt ansträngande och jobbiga, säger personalchefen.

Svårigheten att vara sig själv
På utbildningen Tuff ledarskapsträning är den uttalade utmaningen att vara sig själv.
– Jag har fått värdefulla insikter om att det är jag och ingen annan som bestämmer vem jag vill vara och på vilket sätt jag vill agera och kommunicera, det vill säga att alltid vara vuxen och autentisk, säger en senior rådgivare på ett universitetssjukhus som har gått utbildningsstegen 1-3. Varje steg består av fyra utbildningsdagar, uppdelat på två tillfällen med någon månads mellanrum.

En svårighet för arrangören är att anpassa tempot på utbildningarna så att det passar alla deltagare, med sina olika bakgrunder och erfarenheter.
– Jag hade önskat mig en snabbfil förbi steg 1 och högre ribba på steg 2 och med möjlighet att förlänga och fördjupa steg 3, säger den seniora rådgivaren.
Mer analys, fördjupning, diskussioner och reflektioner alltså.

Har du tillämpat några nya kunskaper när du återvände till verksamheten?
– Jag hoppas, det är i alla fall min ambition, att jag utvecklat min förmåga att lyssna på andra istället för att sälja in det jag anser vara bäst. Jag jobbar på att förbättra min kommunikation och att vara autentisk och framföra mitt budskap rakt, proffsigt och vuxet. Jag har också tränat mycket på att facilitera fram frågor genom att ställa frågor om vad man i gruppen ser som mest angeläget att lösa, säger hon.

Avslutningsvis vill vi förstås ta del av tips från deltagarna.
– Sätt av tid för för- och efterarbete så att de nya kunskaperna kan implementeras i det dagliga arbetet, säger näringslivschefen.
– Man måste släppa ”nån-annan-ismen” och ha ett stort mått av självinsikt och prestigelöshet för att kunna utvecklas som chef och ledare, säger personalchefen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *