Trygghet vid uppsägning

Lärare, personliga assistenter och barnskötare är de yrkeskategorier som drabbas oftast av uppsägningar i kommuner och landsting. Sedan ett år tillbaka finns trygghetsåtgärder även för dem.

I januari 2012 fick drygt en miljon anställda i kommuner, landsting, kommunalförbund och företag med kommunala avtal (medlemmar i Pacta) sin egen omställningsorganisation för uppsagd personal. Målet är att hjälpa anställda som blir uppsagda på grund av arbetsbrist till ett nytt jobb.

Kommuner och landsting är den sista sektorn där arbetsmarknadsparterna lyckats ingå avtal om omställningsåtgärder. Det mer kända Trygghetsrådet, som verkar för tjänstesektorn, bildades redan 1974 och därefter har den ena sektorn efter den andra slutit avtal och bildat liknande organisationer.

– Bildandet av Omställningsfonden har föregåtts av långa förhandlingar mellan arbetsgivarna genom SKL och Pacta å ena sidan och facket, där Kommunal är den största organisationen, berättar nybildade Omställningsfondens vd Lars Hallberg.

Verksamheten bekostas via en avgift från arbetsgivaren, 0,1 procent på lönesumman (Pacta-företag betalar 0,3 procent) och det är en mycket stor del av arbetsmarknaden som nu omfattas, närmare 1,1 miljoner personer.

– Vi är den största omställningsorganisationen i Sverige och vi sitter i en bra sits, vi går inte någon parts ärenden utan syftet är att hjälpa individer, säger Lars Hallberg.

Inte konjunkturkänslig
Sedan starten i januari har man hjälpt 771 personer till ny anställning. Alla yrkeskategorier i sektorn omfattas förstås men den frekventaste gruppen är lärare, personliga assistenter och barnskötare. Dessa arbetstillfällen påverkas mest av förändringar i demografin.

– Vår sektor styrs inte så mycket av konjunktur, utan snarare av demografi, vilket till exempel resulterar i minskat elevunderlag.

Trygghetsrådet är då betydligt mer konjunkturkänsliga. De organiserar cirka 700 000 anställda, och kan behöva hjälpa cirka 25 000 personer till ny anställning under lågkonjunktur, vilket går ner till cirka 8000 personer per år under högkonjunktur.

Flera vägar till jobb
Vanliga åtgärder är till exempel att få tillgång till en jobbcoach, att kartlägga individens kompetens och finslipa sina kunskaper i hur man bäst söker jobb.

– Vägen till nytt jobb kan även inbegripa utbildning som under vissa omständigheter kan bekostas av Omställningsfonden. Men bara om det tydligt leder till en ny anställning. Ett annat alternativ kan vara praktikplats där vi kan betala inskolningslön, säger Lars Hallberg.

En ledstjärna i arbetet är att komma in tidigt – det är något som även står inskrivet i avtalet. Kontakt tas med jobbsökaren redan under uppsägningstiden.

Omställningsfonden är ett komplement till andra aktörer som finns, exempelvis Arbetsförmedlingen, men Lars Hallberg framhåller att de har en styrka i att kunna agera snabbt.

– I bästa fall upplever du aldrig din första dag som arbetslös.

Se till individen
En annan viktig detalj är att ha ett individuellt förhållningssätt. Stiftelsen förfogar över sina medel så att de kommer till bästa nytta.

– Alla jobbsökare kostar oss inte lika mycket, vi kan fördela medel till de som har en besvärligare sits.

Omställningsfonden samverkar också med arbetsgivaren för att se till att de erbjuder en bra omställning. Om medarbetarna får god insyn i bakgrunden till uppsägningar blir de i regel enklare att hantera.

Och man erbjuder även ekonomiska förmåner.
– Syftet är att undvika en dramatiskt helt förändrad ekonomi och där fyller vi upp till 80 procent av den gamla lönen under 200 dagar och sedan 70 procent av lönen under ytterligare 100 dagar, säger Lars Hallberg.

Men det finns en gräns för hur länge stödet från Omställningsfonden räcker – två år från avgångsdatum.

CV är inte alltid första prioritet
Även om verksamheten är helt nystartad finns det god kompetens i organisationen. Lars Hallberg har till exempel sin bakgrund från Trygghetsrådet. Omställningsfonden har bildats i stiftelseform och har tio rådgivare anställda på sex platser runt om i landet, men de utför inte all rådgivning.

– Att bli av med jobbet är tungt idag. En del av dem mår dåligt och då är inte första åtgärden att få hjälp att skriva sitt cv. Vi är inte terapeuter, vi konsulterar då en psykolog. Inte för någon långsiktig terapi men för att erbjuda en första hjälp.

– Våra rådgivare är mer att jämföra med allmänläkare. Vi gör en behovsinventering och hänvisar jobbsökaren till lokala tjänsteleverantörer, både stora och små. Vår organisation ska vara liten och slimmad, säger Lars Hallberg.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *