Tuffare krav på schysst IT

Malmö, Göteborg, Lund och Region Skåne ökar de etiska och miljömässiga kraven vid upphandling av datorer och mobiltelefoner. Man kommer också se över hur produkterna hanteras när de byts ut.

Samarbetet är resultatet av ett kunskapsseminarium om etiska krav vid upphandling och inköp av IT-elektronik, som Malmös kommunalråd Lari Pitkä-Kangas och upphandlingschef Sanny Hell inbjudit till.

Malmö stad har genomfört en riskanalys över varor där det i produktionskedjan skulle kunna förekomma oegentligheter, dåliga arbetsförhållanden och kränkning av mänskliga rättigheter. IT och elektronikprodukter lyfts särskilt fram som en sådan riskproduktgrupp.

– Vi vill kunna ställa krav på miljömässiga och etiska hänsyn och därför vill vi ha en dialog med leverantörer och branschen i övrigt. Såväl större kommuner som större landsting är betydande inköpare och upphandlare av mobiltelefoner, datorer och andra IT-produkter, säger Lari Pitkä-Kangas, kommunalråd stadsekologi, konsument och utvecklingsfrågor.

Monteringen av IT-produkter är arbetsintensiv och kräver mycket manuellt arbete samtidigt som den hårda konkurrensen inom IT-industrin har gjort produktionskraven mycket höga. Även de så kallade konfliktmineralerna guld, tenn, tantal och volframit är viktiga metaller i elektroniska produkter.

Det finns också behov av ett helhetstänk kring såväl användning av produkterna som hur de ska tas om hand när de ersätts.

– Mobilens eller datorns livslängd är relativt kort idag och vi vill också se över hur vi inom kommunerna kan bli bättre på att ta tillvara på mobiler och IT-utrustning som ersätts med senare modeller, säger Lari Pitkä-Kangas.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *