Tunga röster om sabotaget i Östersjön

Genom att systematiskt köpa energiföretag, bygga upp leveransberoende och underminera konkurrens i strid med europeisk konkurrenspolitik har Ryssland skapat en styrkeposition där Nord Stream 1 och 2 var trumfkorten för att snedvrida konkurrensen på den europeiska gasmarknaden.

Det hävdar Gunnar Hökmark, tankesmedjan Frivärld, tidigare EU-parlamentariker (M) och med mångårig erfarenhet av svensk politik.

– Under mycket lång tid har Ryssland under Putin genom sina energibolag sökt bygga upp en dominans över europeisk energistruktur och gasleveranser, hävdar han på DN Debatt 2022-09-29. 

Gunnar Hökmark.

Redan före sprängningarna av Nord Stream har Ryssland använt energi­vapnet som utpressning. Risken är att Putin nu framställer dådet som en fientlig handling från väst och kräver kontroll över havsytor i Östersjön. Vi måste förbereda oss på att sabotaget kan vara en del av ett större skeende med sikte mot Europa, skriver Gunnar Hökmark, tankesmedjan Frivärld.

Det är genom monopolistisk energipolitik förenad med klassisk påverkanspolitik som Putin har sökt återupprätta ryskt inflytande i Rysslands när­område, alltid förenat med militära hot. Men, och det är viktigt att nu utgå ifrån, det ryska perspektivet under Putin är vidare än så.

”Sverige är naivt”

Journalisten Jonas Gummesson debatterar också händelserna med gasledningarna i Östersjön.

– Beträffande ryska gasledningar i Östersjön har alla svenska regeringar, oavsett politisk färg, varit lika naiva och passiva genom åren. Varken Reinfeldt (M) eller Löfven (S) lyfte ett finger för att begränsa skadeverkningarna av gasprojekten innan det var för sent, skriver han i Expressen.

Debattören pekar på att när Nord Stream 1 skulle färdigställas 2010 fick Gazprom hyra hamnen i Slite på Gotland för att lagra rör och annan utrustning. Motprestationen var infrastrukturinvesteringar i hamnområdet för 60 miljoner kronor, men ingen funderade närmare över säkerhetsaspekterna, påminner Gummesson. 

Han framhåller också att riskerna för sabotage uppmärksammades av Totalförsvarets forskningsinstitut redan 2007, utan att det fick några konsekvenser.

Jonas Gummesson ger slutligen ett råd till den tillträdande regeringen i Sverige: 

– Nu ligger en ny M-ledd regering i startgroparna för att ta över. En ledstjärna vid tillträdet kan vara att försöka motbevisa att Sverige alltid är lika naivt och oföretagsamt oavsett vem som än sitter vid makten och styr landet. För att lyckas med det måste Ulf Kristersson och hans statsråd ta sig an uppgiften att förstärka Sveriges säkerhet och beredskap med en helt annan tyngd och målmedvetenhet än sina föregångare.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *