Tunn klientlösning vinner Sveapriset 2009

Karlstad Kommun är årets vinnare av Sveapriset för sitt utvecklingsarbete inom äldreomsorgen. Bakom projektet står Cendio, med sin tunna klientlösning. Karlstad kommun är först ut i landet med en virtuell arbetsplatslösning för vården i bruk. Istället för att varje avdelning har egen dator, används en box med mus, skärm och tangentbord. Via boxen kommer personalen åt sin dator som körs från en server, oavsett var de befinner sig.

Juryns motivering lyder

Karlstad kommun visar den snabba vägen till en bättre vård och omsorg genom säker inloggning med smarta kort. Den nya tekniken ger stora tidsvinster, högre omsorgskvalitet och en bättre dokumentation. Projektet är utvecklat och levereras tillsammans med Cendios partner Pulsen.

Ett efterlängtat förbättringsområde bland vårdpersonalen, var att slippa lösenord. Som sjuksköterska kunde man innan ha upp till 14 olika lösenord för att komma åt alla system. Inloggningen och identifieringen till systemen sker nu istället med hjälp av smarta kort innehållande SITHS-certifikat, vedertagen standard inom vården gällande smarta kort.

– Vi utvecklade lösningen helt enligt användarnas önskemål och anpassade den efter verksamhetens behov, säger Inge Hansson, IT-chef på Karlstad kommun.

– Detta är definitivt Cendios stora genombrott och ett erkännande för vår produkt Thinlinc. För kommuner och landsting innebär detta möjlighet till stora besparingar inom IT, säger Johan Igheimer, VD på Cendio.

Tillgänglighet och mobilitet har var it det primära i lösningen. Möjligheten att ”bära med sig” sessioner mellan tunna klientstationer och i nästa steg även använda laptops ute på fältet förenklar vårdarbetet. Journalskrivning som innan skrevs på sjuksköterskekontoret skrivs nu istället där man befinner sig.

Juryns motivering till priset i sin helhet: IT ger fantastiska möjligheter till en mer effektiv och säker vård och omsorg. Men för att det ska fungera måste den tekniska plattformen bygga på nationellt överenskomna lösningar och vara enkel att använda. Införandet måste ske på ett sätt som utgår från verksamhetens behov. Nu visar Karlstad kommun den snabba vägen till en bättre vård och omsorg genom säker inloggning med smarta kort. Den nya tekniken ger stora tidsvinster, högre omsorgskvalitet och en bättre dokumentation. Därmed blir både personalen och patienterna vinnare genom ett genomtänkt och samlat införande av en rad nationella IT-lösningar. Juryn vill särskilt uppmärksamma hur väl Karlstad kommun har låtit olika personalgrupper vara delaktiga i utvecklings- och införandearbetet, och att kompetensutveckling och verksamhetsutveckling har stått i fokus med tekniken som hjälp.

Priset delades ut den 17 november på Kvalitetsmässan i Göteborg av socialminister Göran Hägglund. Ytterligare fyra utmärkelser delades ut på Kvalitetsmässan den 17 november. Dessa var:

Götapriset 2009

Sveriges bästa utvecklingsprojekt inom offentlig sektor utsågs den 17 november under KvalitetsMässans invigningsgala på GöteborgsOperan. Vinnare blev Piteå kommun med projektet Den tredje åldern.

Juryns motivering:

”Livet ska levas så länge det varar. Det har man insett i Piteå. På Öjagårdens äldreboende får de äldre ett meningsfullt liv, hela livet. Projektet Den tredje åldern visar att även mycket gamla kan och vill ha roligt. Juryn fäster särskild uppmärksamhet vid den att den svenska äldreomsorgen håller på att professionaliseras och få ett kvalitetstänkande. I denna nationella utvecklingsprocess är det viktigt att byta erfarenheter och att det skapas förebilder. Öjagården är en sådan förebild.”


Sveriges IT-kommun 2009

För femte gången har Utmärkelsen Sveriges IT-kommun delats ut. I år var det Falkenbergs kommun som tog hem priset.

Juryns motivering:

”Falkenberg växer med sikte på en hållbar framtid och sätter in IT-pengarna, där de gör mesta möjliga långsiktiga nytta. Vad kan vara bättre än att ge alla elever i årskurs sju till nio egna bärbara datorer? Juryn fäster särskild uppmärksamhet vid att Falkenberg satsat på den nya, växande generationen och på att kommunen trots en liten IT-funktion klarar av att agera strategiskt och effektivt.”

Sveriges Kvalitetskommun 2009

Stockholms stad tilldelades utmärkelsen Sveriges KvalitetsKommun 2009 under KvalitetsMässans invigningsgala på GöteborgsOperan. Det är fjärde gången priset delas ut.

Juryns motivering:

”Stockholm belönas för sin förmåga att, trots en stor och omfattande organisation, inte tappa bort att det är medborgarna och företagen som ska betjänas och sättas i främsta rummet. Stockholmarna får en genomgående bra service, som på ett förtjänstfullt sätt utvecklas med rigorös styrning, modern IT och noggrann uppföljning. Juryn vill särskilt peka på informationskanalen ”Äldre direkt” och en väl fungerande valfrihet inom äldreomsorgen, som goda exempel på kvalitetsutveckling i kommunal verksamhet.”

Sveriges modernaste myndighet

Vägverket tilldelas utmärkelsen Sveriges Modernaste Myndighet 2009. Det är första gången utmärkelsen utdelas. Utmärkelsen utdelas av finansmarknads- och kommunminister Mats Odell.

Juryns motivering:

”Den moderna statliga myndigheten är självklart effektiv och kundorienterad. Den fullgör uppdraget på enklast möjliga sätt. Men dessutom – och däri ligger det moderna – överträffar den förväntningarna genom att vara både innovativ och offensiv. Vägverket belönas för nytänkande, initiativkraft och framstående resultat. Den tidigare vägbyggaren har genomgått en kulturrevolution och blivit samhällsbyggaren, som ger hela Sverige tillgång till den goda resan. Juryn uppmärksammar särskilt Vägverkets internationellt ledande ställning inom trafiksäkerhet och förmågan att samverka med forskning och andra myndigheter. Utmärkelsen är tänkt att inspirera till fortsatt utvecklingsarbete, inte bara inom den nya myndigheten Trafikverket, utan inom hela den statliga sektorn.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *