Två nya regioner har bildats

Från årsskiftet har vi två nya landstingsregioner, Halland och Gotland. Syftet är att stärka det regionala självstyret.

Sedan den 1 januari 2011 är Gotland en egen region. Lite förenklat så går Gotlands kommun från att vara en kommun med landstingsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar till att bli en region med  kommunala uppgifter. Detta är en unik lösning i landet.

Nya Region Halland har skapats genom en sammanslagning av landstinget och gamla Region Halland, som var ett kommunalförbund. Regionen kommer överta vissa statliga uppgifter, bland annat fördelning av statliga kulturpengar, stöd till regionens företag och ansvar för förbättrad service på landsbygden.

När nya Region Halland startar, den 1 januari, sker en del förändringar i organisationen av hälso- och sjukvården. Bland annat slås de tre sjukhusen i Halland ihop och får namnet Hallands sjukhus. Chef är Anders Dybjer.

– Jag tror att det finns enorma samordningsmöjligheter. Redan nu har vi i Varberg och Halmstad genomfört flera nya lösningar, i synnerhet inom administrationen. Genom att ta det bästa från båda ställena och göra arbetet likvärdigt kan man utveckla kvaliteten. Samma sak gäller säkert även för Kungsbacka.

I övrigt i landet har de försöksverksamheter som har pågått i Region Skåne och Västra Götalandsregionen permanentats.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *