”Sverige upphandlar sönder sig”

Oseriösa företag framstår som legitima och tvingar seriösa företag att ljuga för att vinna offentliga affärer.
– Sverige håller på att upphandla sönder sig, menar Torbjörn Sjöström, vd för undersökningsföretaget Novus, i ett skarpt debattinlägg.

OFFENTLIGA AFFÄRER har varit i kontakt med honom. Missförhållandena i Upphandlingssverige bottnar enligt Torbjörn Sjöström i bland annat följande:
• Företag ljuger i sina referenser, eller går i konkurs för att kort därefter återuppstå under samma namn.
• Upphandlarna ser inga problem med att betala orimligt låga timpriser för personer i företagsledningen eller högutbildade anställda.
• Kommuner och regioner brister i kontrollen av om leveransen uppfyller de krav man ställ• För att vinna ett avtal måste företag erbjuda lägre pris än i föregående upphandling, trots att inflationen borde leda till högre pris.

Torbjörn Sjöström

OFFENTLIGA AFFÄRER ställde några frågor till Torbjörn Sjöström med anledning av hans skarpa debattinlägg.

Har du någon uppfattning om hur frekventa de problem som du pekar på i debattartikeln är?

– Vi ser detta allt oftare att man bara tar lägsta timpriset och att det ligger på nivåer nära orimligt låga 200 kronor för högutbildade tjänster. Samt att man verkar missa att arbetet ofta innefattar mer än bara nedlagd tid. Vi undviker i regel att svara på de flesta förfrågningar för att de är designade på detta sätt. Så utifrån det vi ser är det de flesta.

Anser du att det är upphandlarna eller de som verkar ”bakom dem”, d.v.s. beställarna i organisationen, som avgör att man accepterar orimligt låga priser?

– Jag tror det är upphandlaren, inte beställaren. Den enda förmildrande orsak jag kan se när upphandlingar verkligen inte prioriterar det som är viktigast ur beställarsynpunkt. Att resultatet blir värdefullt. För det krävs ju helt andra parametrar än enbart lägst pris. Jag vet flertalet tillfällen då man valt leverantörer som nyss gått i konkurs och behåller namnet men byter organisationsnummer för att skuldsanera och sedan fortsätter som om inget hänt. Det finns de som ljugit i sina referenser, ändå har till exempel Trafikverket ignorerat det. Jag sa nämligen till om det felet när jag såg det, direkt osanning i anbudet.

Tror du att en debatt om missförhållandena kan komma i gång nu och vad hoppas du i så fall att den ska leda fram till?

– Jag hoppas det. Arbetar man som vi på Novus med att följa människans åsikter om företag, myndigheter och organisationer så ser man alla problem som medborgarna reagerar över. Misstro mot samhället och beslutsfattare. Detta gror i försenade fördyra projekt som upphandlats. Offentliga upphandlingar är en enorm apparat som påverkar en stor del av samhället. Detta är en orsak till varför tilltron till samhället sjunker.

– Som VD på ett kunskaps- och undersökningsföretag skräms jag av att man köper upp på beslutsunderlag som ofta är helt felaktigt. Det innebär att man felaktigt, på grund av dåliga upphandlade undersökningar tror att det inte går att få tillförlitlig kunskap via bra undersökningar. Det är destruktivt för branschens trovärdighet. Bara för man inte begriper hur man handlar upp! Samt så klart slöseri med våra skattemedel. Bara för att ange några orsaker.

– Jag har hört hur det muttras i så många branscher om detta, men ingen verkar säga det högt. Det måste uppmärksammas. Sverige håller på att upphandla sönder sig. Det är egentligen inte lagen det är fel på. Men de som handlar upp måste ju så klart välja leverantör på annat sätt än med orimligt låga timpriser. SCB:s upphandling på orimliga timpriser ledde till att kronkursen radade och BNP blev för låg.

Måste granskas ordentligt

– Upphandlingar kan inte vara något som sker i skymundan för de är stora, komplicerade och skattefinansierade. Tvärtom måste detta granskas ordentligt. Det är inte individuella fel, det är systematiskt. Det måste ändras på. Skattemedel måste ju så klart användas till något bra. Vettiga löner för de som gör arbetet och ett bra resultat.

– Man skall inte heller glömma att om arbetet utförs av svenska seriösa företag så kommer merparten av pengarna tillbaka via skatten till det offentliga. Så timpriser är verkligen komplett missvisande. Tvärtom riskerar det att flytta arbetet utanför Sverige för att kunna nå de absurt låga nivåerna. Och då lämnar ju pengarna utanför Sverige, förutom att det inte blir ett bra jobb. Man måste ju självklart ta sitt samhällsansvar som offentlig aktör.

Debattartikeln var publicerad i Dagens Samhälle.

One thought on “”Sverige upphandlar sönder sig”

  1. Hej Torbjörn,
    Vill bara börja med att applådera ditt debattinlägg.
    Jag är ordförande i Sveriges Tandteknikerförbund och våra medlemmar har under alla dessa år varit väldigt kritiska på Upphandlings upplägget. Lägst pris viktas alltid högst, så kvalitetskraven åsidosätts. När det gäller våra produkter tandteknik så ska dessa appliceras i munnen. Med stora krav på ledningssystem och processhanteringar, det vi tillverkar är specialanpassade medicintekniska produkter. Det framkommer i närmast alla upphandlingar från folktandvården felaktigheter och kryphål, då inga efterhandskontroller utförs under upphandlingstiden. Då priset viktas högst så vinner tredjelands tillverkning. Att tänka på är att patienten i fråga alltid har samma pris oavsett vad tanden/protesen är gjord, mellanskillnaden går till tandläkaren/kliniken. Detta i en Skattesubventionerad vård. Se-Tandvårdsreformen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *