Tvist om upphandlade tåg avgjord

Förvaltningsrätten i Stockholm har avgjort tvisten mellan upphandlande Transitio och leverantören Bombardier. Bombardiers ansökan om överprövning avslås.
Det tog elva månader att avgöra ärendet, rapporterar SN (Södermanlands Nyheter). Om förvaltningsrättens dom står fast och inte överklagas till högre instans blir det den schweiziska tågtillverkaren Stadler som får tillverka de 33 tåg som beställts av landstingen runt Mälaren.
Transitio är det offentligt ägda bolaget som fått landstingens uppdrag att upphandla tågen. Tågen kommer sedan att hyras ut  till Mälab som förvaltar och utvecklar den regionala tågtrafiken i Mälardalen.
Bakgrunden är att landstingen varit missnöjda med bl.a. SJ:s sätt att driva tågtrafiken och bestämt sig för att öka inflytandet över trafiken genom att driva den i egen regi.
Värdet på kontraktet motsvarar 3,5 miljarder kronor med en option på ytterligare 110 tåg. Tanken var att tågen skulle ha levererats för att tas i trafik 2017 men den tidsplanen har måst revideras.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *