Tyst om förluster i välfärden

Det talas mycket om vinst i välfärden i dagarna. I stället borde vi prata mer om förlusterna i välfärden. Varje år går den offentligt drivna välfärden back med miljardbelopp.
Detta talas det inte om, men det borde det göra, tycker Christian Ekström, VD Skattebetalarna, och Nima Sandanaji, forskare och författare till rapporten ”Mer välfärd för varje skattekrona – dags att rikta fokus mot förluster i offentlig sektor” presenterad den 19 maj 2017.
Det är dessa förluster som dränerar skattebetalarnas pengar till välfärden, skriver de båda i en debattartikel i Göteborgs Posten 2017-05-19: ”Välfärden organiseras genom att en viss summa avsätts för behandlingen av varje patient, utbildningen av varje elev, eller omvårdnaden av varje äldre. Företag lyckas ofta leverera tjänsten och dessutom gå med en liten vinst. Offentliga välfärdsenheter går å andra sidan ofta med förlust. Det är dessa förluster, inte vinsterna, som dränerar skattebetalarnas pengar och därmed resurserna till välfärden.”

Primärvård och sjukhus
Sammanlagt gick alla landstings primärvårdsverksamheter med 421 miljoner kronor i förlust under 2015. De större sjukhusen i Sverige drivs, förutom ett fåtal undantag, inom ramen för offentlig sektor. Trots årliga budgetar på hundratals miljoner kronor, ibland miljarder, redovisar merparten av Sveriges landsting inte resultaten för enskilda stora sjukhus i sina budgetar. Därmed döljs en stor del av underskotten för allmänheten.
Den bild som träder fram är tydlig: förluster i välfärden är ett enormt problem och ett omfattande slöseri med skattemedel.

Steg mot ansvarstagande
I rapporten presenteras ett antal steg som kan tas mot ett större ekonomiskt ansvarstagande med målet att få ut mesta och bästa möjliga välfärd för skattepengarna:

  • Sluta dölja underskotten. Kommuner, landsting och regioner får i uppgift att tydligt redovisa den ekonomiska situationen för olika välfärdsenheter.
  • Utveckla ägardirektiv. Landsting och kommuner måste utveckla mera professionella verksamheter, där ansvaret som beställare skiljs ifrån det som utförare. Verksamheterna i egen regi kommer då ha större press på sig att hantera sin egen ekonomi, snarare än som nu, då de ofta går med underskott som vältras över på huvudmannen.
  • Sluta premiera verksamheterna i egen regi. Dåliga resultat för verksamheter i egen regi hålls under armarna genom indirekta subventioner och tillåtelse att gå med kontinuerliga underskott. Denna ohållbara konkurrenssituation måste upphöra.
  • Lägg fokus på kvalitetskontroll. Ändamålsenliga kontrollsystem för kvaliteten som inkluderar såväl offentlig som privat välfärdsverksamhet behövs. Regeringen menar att kvalitetskontroll inte är en framkomlig väg. Det är en märklig inställning, då kvalitetskontroll är vanligt förekommande i omvärlden.

Läs hela artikeln via länken: http://www.gp.se/nyheter/debatt/prata-om-förlusterna-i-välfärden-1.4290814
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *