Kan spara miljoner på standby-el

Umeå kommun ligger längre fram än de flesta andra kommuner i ambitionen att pressa ner förbrukningen av den så kallade standby-elen. Ändå finns mer att göra.

Umeå är en av få kommuner i Sverige som kan visa upp siffror på standby-elförbrukning på arbetsplatser. Här har man räknat på att standby-el kan stå för upp till tio (10) procent av den totala energiförbrukningen under ett år – sammanräknat för Umeå kommun blir det 1,2 miljoner kronor.

OFFENTLIGA AFFÄRER fick kontakt med Ulf Roth, driftingenjör, Umeå kommun, för att höra mer om det spännande projektet.

– Vi har jobbat med projektet av och till under fyra år och har kommit fram till att vi ska börja med de mest energibesparande åtgärderna först, det vill säga kopieringsmaskiner, tonerskrivare, kaffemaskiner, drifttider med mera, uppger Ulf Roth.

Han är inte helt nöjd med gensvaret hittills från medarbetarna, trots att den högsta ledningen anser att detta ska genomföras.

Finns det redan nu siffror på hur mycket ni hittills sparat på föreslagna åtgärder?
– Våra besparingar gällande personalnära åtgärder är så liten att den inte är mätbar ännu, även att stänga av kopiatorer med mera stöter på hinder hela tiden, så vi har beslutat oss för att minska energiförbrukningen genom åtgärder som driften kan lösa själva, till exempel belysningsbyten från kvicksilver till led utomhus.

– Ett annat sätt är att använda värmepumpar på ett årsbaserat sätt, det vill säga under vinterhalvåret körs värmepumparna för fullt och på sommaren kyls utrymmen med fri kyla från marken (fyller på med energi i borrhålen). Vi ska även åtgärda ventilation och gå från FT system till FTX system. (FT står för från- och tilluft. Ett FT-system med värmeåtervinning har beteckningen FTX-system, där X:et står för värmeväxlning. Red:s anm.)

Har andra kommuner visat intresse för Umeå kommuns ambitioner och arbete med att spara energi på arbetsplatsen?
– Några kommuner i Västerbotten har tittat på vårt sätt att arbeta men de har också haft samma erfarenhet gällande personnära energibesparingar. En satsning på energipedagog kan eventuellt vara en väg framåt för våra framtida medarbetare.

Hur går ni vidare?
– Vi har inte stannat upp med energiarbetet och har ett mål på 165 kilowattimmar (kWh) per kvadratmeter per år och vi hanterar cirka en miljon kvadratmeter och där har vi gått från 176 kWh/m2 (2018) till 168 kWh/m2 år 2019 så vi räknar med komma ner till 165 kWh /m2 under 2020. Ett exempel är belysningsprojektet som betalar sig på cirka tre, fyra år och 2018 gjordes en besparing på 414 MWh/år. 2019 sparade vi ytterligare 560 MWh.

Skulle kunna spara mer
Men Umeå kommun skulle alltså kunna spara ännu mer enbart genom att stänga av kommunens kopieringsmaskiner på nätter och helger. En sådan åtgärd skulle spara 808 MWh/år.

– Vi arbetar även hårt inom kommunen med att montera solceller på byggnader där all energi används i fastigheten, samt med solfångare på till exempel utomhusbad. Jag känner att hela vår driftorganisation tänker energi på alla uppkomliga sätt, men upplever också en frustration över att alla inte är med på tåget.

Något övrigt att säga kring detta?
– Som en sista sak, är att vi hela tiden tänker på, med våra energibesparingar får det aldrig äventyra inomhus klimat , trygghet eller andra grundläggande krav.

Den 5 juni rapporterade OFFENTLIGA AFFÄRER om en undersökning som visar att standby-el kostar svenska företag miljoner. Standby-läget på elektroniska apparater är en glömd eltjuv som kostar företag och organisationer miljontals kronor varje år, visade undersökningen från Kantar Sifo genomförd på uppdrag av molntjänst-bolaget Citrix.

Lär mer här.

Bilden förstasidan. Foto: Shutterstock.

 

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *