Underlätta för mindre företag

Det finns en hel palett av åtgärder som upphandlande myndigheter kan använda för att göra den offentliga affären mer attraktiv för små- och medelstora företag, menar Magnus Johansson, konkurrens- och upphandlingsexpert på Företagarna.

Magnus Johansson. Foto: FÖRETAGARNA.

Han pekar på att kommunerna köpte för totalt 137 miljarder kronor från små- och medelstora företag år 2019. Av Sveriges 1,2 miljoner företag levererade endast 97 000 små- och medelstora företag till kommunerna. Motsvarande siffra för större företag (företag med 250 anställda och fler) var 5 000.

– Mot bakgrund av att 99,9 procent av alla Sveriges företag är små- och medelstora finns en stor potential att höja dessa siffror, påpekar Magnus Johansson, och tillägger:

– Det genomsnittliga antalet anbud per upphandling är 4.5 – chansen är således stor för små och medelstora företag att göra affärer med det offentliga. Trots detta har endast var tredje av Företagarnas medlemsföretag någon gång lämnat anbud i en offentlig upphandling. Fler vill inte göra det med anledning av att det upplevs för komplicerat och att kraven som ställs är irrelevanta.

Den ursprungliga debattartikeln publicerades i Altinget

https://www.altinget.se/debatt

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *