Underlättar för idéburna aktörer

Regeringen vill underlätta, stärka och främja de idéburnas deltagande i välfärden. Det framhåller civilminister Lena Micko (S).

Hon pekar på att de idéburna organisationerna redan i dag är viktiga aktörer i välfärden. Men nämner samtidigt att den idéburna sektorn är liten i Sverige, jämfört med många andra liknande länder.

– Jag är övertygad om att det i dessa aktörer finns en underutnyttjad kraft och potential att skapa ännu mer samhällsnytta och bidra ännu mer till vår gemensamma välfärd. Det är inte fråga om att ersätta, utan om att komplettera, offentligt drivna verksamheter, betonar ministern.

Civilministern framhåller bland annat propositionen om ett förenklat upphandlingsregelverk som just nu ligger på riksdagens bord. Detta nämnde hon nyligen även på Mötesplats Offentliga Affärer i Nacka 21-22 oktober.

Samhällsnyttan ska ha en framskjuten plats i offentlig upphandling och inköp. Det menade civilminister Lena Micko som talade på Mötesplats Offentliga Affärer, dag ett inför en fullsatt plenisal.

Betonar uppföljningen
Det är inte en enskild upphandlare som ska göra det, utan många tillsammans. Det är också en lednings- och styrningsfråga, klargjorde hon. När det gäller samhällsmål så betonade civilministern uppföljningen, något som det pratas om i upphandlarkretsar i decennier. Djuromsorg och justa arbetsvillkor när offentliga tjänster utförs ingår också i de samhällsmål som ska prägla offentlig upphandling underströk ministern.

Som civilminister ansvarar hon också för beredningen av Samuel Engbloms utredning kring Idéburen välfärd. Utredningen föreslår bland annat en definition och ett register av idéburna aktörer samt ytterligare utökning av möjligheten för kommuner och regioner att i upphandlingar reservera kontrakt till dessa. Dessutom har utredningen tagit fram en vägledning kring så kallat IOP (partnerskap mellan offentliga myndigheter och idéburna aktörer). 

Källor: Referat från Mötesplats Offentliga Affärer 2021-10-20, debattartikel i Dagens Samhälle 2021-11-02.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.