Underskott, men Sverige ligger ändå på rätt sida

Den offentliga sektorns finansiella sparande uppgick till minus 18 miljarder kronor år 2012. Trots de senaste årens ekonomiska instabilitet i omvärlden  klarar Sverige liksom tidigare år EU:s konvergenskriterier med god marginal, rapporterar SCB.

I relation till BNP var det finansiella sparandet minus 0,5 procent, vilket innebär att Sverige liksom tidigare år klarar kriterierna med god marginal. Jämfört med 2011 minskade det finansiella sparandet med 25 miljarder kronor.

Den offentliga sektorns konsoliderade bruttoskuld, definierad enligt samma kriterier, ökade med 13 miljarder kronor under 2012, efter att ha ökat med 29 miljarder kronor under 2011. Bruttoskulden som andel av BNP har minskat marginellt från 38,4 procent av BNP 2011 till 38,2 procent 2012. Detta eftersom ökningen av BNP 2012 är större än ökningen av skulden. Som jämförelse ökade den konsoliderade bruttoskulden med 79 miljarder mellan 2008 och 2009 till följd av finanskrisen och uppgick då till 42,6 procent av BNP.

Enligt reglerna för EU:s konvergenskriterier anges att medlemsländernas offentliga sparande inte får vara lägre än minus 3 procent och att bruttoskulden inte får vara högre än 60 procent av BNP.

Källa: SCB

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *