Unga läkare vill se bättre IT-stöd

En ny undersökning genomförd av Sveriges Yngre Läkares Förening (SYLF) och mjukvaru- och tjänsteföretaget Tieto visar att majoriteten av den yngre läkarkåren underkänner IT-stödet inom vården.
it-säkerhet_695
Trots en mycket positiv inställning till teknik och användandet av IT, datorer, mobiler och surfplattor är 83 procent av de svarande mycket eller ganska missnöjda med den IT-miljö de möter i arbetet. Bättre översikt och tillgång till patientinformation är det som efterfrågas mest.
Undersökningen genomfördes i början av 2016 som en webbenkät bland underläkare och totalt svarade 439 av de tillfrågade. Resultaten visar att underläkare är mycket teknikpositiva och vill arbeta med digitala verktyg, men att de samtidigt är missnöjda med det IT-stöd de hittills träffat på inom vården. Bara 17 procent var mycket eller ganska nöjda med dagens IT-system. Fler än varannan, 55 procent, hyser även tvivel kring säkerheten och integriteten i dagens vårdinformationssystem.
OFFENTLIGA AFFÄRER ställde några frågor till Emma Spak, ordförande i SYLF, med anledning av det som framkom i enkäten.
83 procent av de svarande är mycket eller ganska missnöjda med den IT-miljö de möter i arbetet. Bättre översikt och tillgång till patientinformation är det som efterfrågas mest. Jag antar att detta bl.a. handlar om mer kompatibla journalsystem?
– Vi tror att det finns flera komponenter i svaren. Många av vårdens IT-system är trögjobbade och användarovänliga. De saknar den intuitiva design som modern teknik vi använder privat har. Informationen är ofta ostrukturerad och osökbar. En annan aspekt vi tror påverkar resultaten är tillgång till information, denna kan bero på tekniska svårigheter, lagstiftning eller lokala beslut. Oavsett hur den uppstår ökar den frustrationen över IT-arbetsmiljön och risken för medicinska fel!
Hur går ni vidare med frågan? I pressmeddelandet hävdas t.ex. att det krävs ökad samverkan mellan kommuner, landsting och nationella initiativ samt ett tätare samarbete mellan vården och privata aktörer.
– Från SYLF:s håll vill vi använda enkäten för att få upp våra medlemmar och deras syn på e-hälsa på agendan. Vi hoppas uppnå större delaktighet för oss läkare och andra personalgrupper i utveckling och implementering.
Har SYLF diskuterat integritetsfrågorna i samband med er strävan att få ett bättre fungerande IT-stöd?
– Integritetsfrågan är alltid en viktig del av diskussionen kring patientinformation i vården.
I ett pressmeddelande från SYLF och Tieto framhåller Emma Spak att man måste ta krafttag när det gäller IT-stödet i vården idag. Först och främst är det en fråga om effektivitet och säkerhet i vården, men det är också en avgörande arbetsmiljöfråga inte bara för läkare utan all personal som är beroende av välfungerande IT-stöd och digitala hjälpmedel på jobbet, menar hon. ”Det finns ett stort engagemang i frågan och underläkare vill gärna vara mer delaktiga i utvecklingen av framtidens lösningar”, säger Emma Spak. 
Digitalt mogna
Översikt och tillgång till patientinformation via nya digitala lösningar är av stort värde för läkarna. 93 procent av de svarande underläkarna instämmer helt eller till stor del i påståendet att de vill ha tillgång till en patientöversikt med en summering av patientens historik, behandling, diagnoser och testresultat. 90 procent vill även ha tillgång till denna information om patienten under jour och beredskap, både på sjukhuset och i hemmet.
Underläkarna är positivt inställda till ny teknik. 74 procent är mycket positiva till att möta kolleger, experter och andra inom vården via videomöten, chatt och mail. 83 procent är mycket positiva till att använda digitala verktyg som smarta telefoner och surfplattor i arbetet.
Tydligt besked
”Beskedet är tydligt: de lösningar som finns möter inte behoven eller förväntningarna hos den yngre läkarkåren. Den nya generationens system behöver vara integrerade, enkla att använda när och var som helst och kunna fungera sömlöst mellan olika vårdgivare. För att nå dit krävs ökad samverkan mellan kommuner, landsting och nationella initiativ samt ett tätare samarbete mellan vården och privata aktörer, till exempel genom att IT-branschen anställer läkare och personal med verksamhetskompetens”, säger Johan Höglund, chef för vård- och omsorgssektorn på Tieto.
Bilden: Emma Spak, ordförande i Sveriges Yngre Läkares Förening, SYLF. Foto: SYLF.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.