Unga politiker hoppar av mest

Avhopp från kommunfullmäktige sker i störst utsträckning bland unga. En ny studie från SCB visar att skälen till avhoppen ofta har att göra med att det är svårt att kombinera uppdraget med arbets- och familjelivet.

Under de två senaste mandat­perioderna har ungefär var sjätte invald i kommunfullmäktige hoppat av innan periodens slut. Avhoppen är mest vanliga bland grupper som redan är sämre representerade bland de folkvalda.

Unga, framförallt unga kvinnor, hoppar av sina uppdrag i störst utsträckning under mandatperioden. I slutet av mandatperioden var fullmäktige­församlingarna mindre representativa än vad de var direkt efter valen.

Regeringsuppdrag
Statistiska centralbyrån har på uppdrag av regeringen och demokrati­minister Birgitta Ohlsson tagit fram studien Folkvaldas situation i kommunfullmäktige. Syftet med studien var att kartlägga vilka som blir nominerade och valda och deras representativitet i förhållande till befolkningen, hur de förtroendevalda rör sig mellan olika förtroendeuppdrag och vilka som väljer att lämna sina uppdrag i förtid.

– Kommunpolitikens absoluta topposter får inte bli en bastion för medelålders män. Partierna har ett särskilt ansvar att vända den här utvecklingen. Samhällets mångfald måste synas tydligare på valsedlarna, kommenterade demokratiminister Birgitta Ohlsson.

Privata skäl
Majoriteten av dem som valdes in i kommunfullmäktigvalen 2010 och som hoppat av sitt uppdrag innan augusti 2012 uppger att skälen framför allt var personliga. Till personliga skäl räknas hälsa, arbets- och familjeförhållanden samt flytt. Omkring 61 procent uppger att personliga skäl hade den avgörande betydelsen, 21 procent uppger politiska skäl och 18 procent att skälen till avhoppet varit lika mycket politiska som privata.

SCB-kartläggningen i korthet:

Under de två senaste mandatperioderna var det 16-17 procent av ledamöterna i kommunfullmäktige som valde att lämna sina uppdrag i förtid.

Det är i större utsträckning unga och kvinnor som lämnar sina uppdrag i fullmäktige under mandatperioden.

En analys av omsättningen bland unga förtroendevalda visar att 60 procent av dem med ett uppdrag efter 2006 års kommunfullmäktigeval inte längre har ett uppdrag efter valen 2010.

Avhoppen sker oftast inte av politiska skäl, utan privata skäl, så som flytt, arbets- och familjeförhållande.

Kvinnor, unga (18-29 år) och utrikes födda är under­representerade bland dem som nomineras i kommunfullmäktigeval. Även utrikes födda och unga, 18-29 år, är underrepresenterade bland nominerade i kommun­fullmäktigeval. Analyserna visar därtill att ju tyngre poster desto mer underrepresenterade är kvinnor, unga och utrikes födda.

Av dem som valdes in i kommunfullmäktige 2010 var 43 procent kvinnor, vilket är en liten ökning av andelen kvinnor sedan valen 2006.

Källa: Justitiedepartementet

– Familje- och yrkesliv ska absolut kunna kombineras med förtroendeuppdrag. Vi har alla ett ansvar att minska antalet tidskrävande och onödiga möten, säger demokratiminister Birgitta Ohlsson.

Det är även så att antalet fullmäktigeledamöter är färre vid slutet av mandatperioden än i början. Det beror på att det inte har funnits tillräckligt många  personer som kan ersätta de ledamöter som har hoppat av sina uppdrag.

Trots det är många positiva
Samtidigt visar undersökningen att det finns en positiv inställning till uppdraget som förtroendevald. Det gäller oavsett om man har kvar sitt uppdrag i fullmäktige eller inte. Av dem som hoppat av sitt uppdrag från och med kommunfullmäktigevalen 2010 fram till augusti 2012 är det dessutom 39 procent som kan tänka sig att kandidera igen i framtiden. Många är fortfarande kvar som medlemmar i partiet.

Kvinnor, unga och utrikes födda är underrepresenterade
Kvinnor är underrepresenterade bland folkvalda. Av dem som valdes in i kommunfullmäktige 2010 var 43 procent kvinnor. Även utrikes födda och unga är underrepresenterade bland folkvalda. Bland nya i politiken är dock könsfördelningen betydligt jämnare och utrikes födda är representerade i större utsträckning.

Förtroendeuppdragen är skevt fördelade. Ju tyngre post desto sämre är kvinnorepresentationen. Detsamma gäller unga och utrikes födda.

Källa: Statistiska centralbyrån, Justitiedepartementet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *