Ungdomsförbunden: Höjda skatter fel väg för Alliansen

Alliansen ­behöver ta Sveriges utmaningar på allvar. I det ingår inte att ­använda vänsterregeringens ­lösningar med högre skatter, skriver ordförandena för Alliansens ungdomsförbund, som ­hellre vill se systemreformer.
Det skriver företrädare för allianspartiernas ungdomsförbund på debattplats i Svenska Dagbladet den 26 April 2016.
Alliansen gav förra veckan beskedet att man för att klara ”krona för krona-principen” öppnar för ett antal skatte­höjningar. De ekonomiska talesperso­nerna pekade bland annat ut skatte­höjningar på finans­sektorn, bilar, alkohol och tobak. Men Sveriges höga skattetryck är problemet, inte målet, skriver de fyra.
Läs hela artikeln här
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *