Unik enkät om lagförslag och PEPPOL

Anses kravet om e-faktura vid offentlig upphandling som bra eller dåligt? Och hur många av de berörda har ordnat anslutningen till PEPPOL?
Det här kan Offentliga Affärer ge tydlig fingervisning om tack vare en ny enkätundersökning gjord av företaget InExchange.
Undersökningen presenteras i sin helhet i Offentliga Affärers andra nummer för året som når läsarna i slutet av månaden. Förutom redovisningen av den procentuella fördelningen kommenteras resultatet av representanter från både kommunal och statlig verksamhet samt det privata näringslivet.
Närmare 700 personer tog sig tid att svara på frågorna. Svarslämnarna kom från såväl offentlig som privat sektor. InExchange skickade formuläret i två tappningar och formulerade frågorna utifrån förutsättningarna för respektive sektor.

Digital affärskommunikation
InExchange är verksamt inom digital affärskommunikation. I och med sin branschtillhörighet faller det sig naturligt för företaget att sondera hur det framförda lagförslaget om e-faktura i all offentlig upphandling tagits emot och hur beredskapen ser ut inför aviserade förändringar.
Lika aktuell är frågan om PEPPOL-anslutning. EU har som bekant beslutat att samtliga statliga myndigheter inom unionen ska vara registrerade som fakturamottagare på nämnda plattform senast i april 2019. Därmed är det befogat att undra: har landets berörda myndigheter och kommuner hunnit ordna erforderlig accesspunkt?
Andra frågeställningar som tas upp i enkäten är bland annat om man från och med nästa år är förberedda att skicka alla fakturor elektroniskt och vad som betecknas som de svåraste utmaningarna för att uppfylla 100 procent e-fakturor.

Mycket är i görningen
Materialet spänner över ett brett digitalt fält och ger en rad intressanta besked om det dagsaktuella läget på området. Mycket är i görningen. För att uppfylla villkoren som väntar nästa år behöver omställningsarbetet utföras i tid. Flera åtgärder är som bekant på gång för att påskynda det jobbet. Exempelvis instiftas en ny digitaliseringsmyndighet i september vilken har det uttalade uppdraget att ”samordna och stödja den förvaltningsövergripande digitaliseringen”.
Ämnet är sålunda av stor vikt. Missa inte möjligheten att ta del av sammanställningen från InExchange. Ni finner den, som sagt, i Offentliga Affärer nummer 2.

0 thoughts on “Unik enkät om lagförslag och PEPPOL

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *