Unik kommunal upphandling

ISS Facility Services har levererat teknik- och energitjänster till Vellinge kommun sedan 2014 och har nu fått förnyat och utökat förtroende av kommunen. ISS blir helhetsleverantör av tekniska tjänster till kommunen vad det gäller leverans av teknisk- och ekonomisk förvaltning samt fastighetsteknisk drift, vilket omfattar totalt 127 fastigheter.
– Det känns väldigt spännande att Vellinge kommun väljer att förnya avtalet med oss. Det är ett tydligt bevis på att våra medarbetare har gjort ett fantastiskt arbete tillsammans med kommunen. Det är även ett bevis på att vår leverans av tekniska tjänster blir allt starkare på marknaden, säger Stefan Holmstrand, affärsområdeschef, ISS.
Det är ovanligt att kommuner väljer att outsourca den tekniska förvaltningen, utöver teknisk drift och skötsel. Med det nya avtalet blir ISS Facility Service leverantör av en helhetslösning inom tekniska tjänster till Vellinge kommun.
– Vi har under hela avtalsperioden haft ett mycket bra samarbete med Vellinge Kommun och har hela tiden arbetat med att förbättra vår leverans. Att Vellinge Kommun nu väljer att utöka avtalet med teknisk förvaltning är en tydlig indikation på att de har ett stort förtroende för oss som leverantör och ser vårt samarbete fortlöpa på lång sikt, säger Henrik Eriksson, driftchef, ISS.
Första delen av det nya avtalet träder i kraft den 1 oktober 2017 och sträcker sig över fyra år med möjlighet till förlängning i ytterligare tre år. Andra delen av avtalet träder i kraft 1 maj 2019 och sträcker sig över motsvarande tid.
Bild: Stefan Holmstrand
Fotograf: Thomas Carlgren
 
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *