Unik LOV-upphandling av HVB-hem

Efter visst trassel med regelverket kunde Inköp Gävleborg genomföra en LOV-upphandling av HVB-hem, dels för vuxna och dels för barn.
– Det kommer in förfrågningar löpande hela tiden. Vi är fortfarande i stadiet att bearbeta ansökningar och skriva avtal, berättar för OFFENTLIGA AFFÄRER Sofia Karlsson, upphandlare.
Man har fått närmare 40 anbud/förfrågningar på vuxensidan. När det gäller HVB-hem för barn är det färre, cirka 15, uppger Sofia Karlsson.
Då det var dags för en ny upphandling av HVB (Hem för Vård eller Boende) ville man i Gävle kommun pröva andra vägar än en regelrätt LOU-upphandling. Tidigare HVB-upphandlingar har genomförts enligt lagen om offentlig upphandling (LOU), vilket inneburit fyraåriga (cirka) avtal med ett antal boenden. En konsekvens blev att kommunen inte genom avtal kunnat göra placeringar hos nya aktörer, eller hos leverantörer som inte deltog i upphandlingen. Den långa avtalstiden gör att man lätt missar både boenden med hög kvalitet och nystartade HVB-hem, något som socialtjänsten sett som ett problem eftersom dessa hem nu behövs för att täcka kommunens behov av platser och vård.
För att hitta en lösning på detta problem diskuterades i Gävle möjligheterna att göra upphandlingen enligt lagen om valfrihet (LOV), en lagstiftning som kan användas vid upphandling av hälsovård och vissa sociala tjänster. LOV innebär bland annat att den enskilde själv kan påverka valet av önskat boende.
Dessutom erbjuder LOV möjligheten att löpande lägga till nya leverantörer, vilket innebär en lösning på den problematik som socialtjänsten upplevt.
Någon upphandling för HVB enligt LOV hade dock tidigare inte gjorts och när Sofia Karlsson började undersöka förutsättningarna, visade det sig att det var lättare sagt än gjort. Regelverket kring LOV gjorde att det blev nästintill omöjligt att anpassa för HVB. Slutligen gick det ändå vägen, vilket resulterade i en upphandling med många positiva resultat för flera aktörer.
– Den ena upphandlingen annonserades i oktober 2014 (vuxna) och den andra (barn) i februari 2015, berättar Sofia Karlsson för OFFENTLIGA AFFÄRER.
I upphandlingen sattes fasta priser utifrån en fallande vårdbehovsskala samt olika kvalitetskrav. Samtliga ansökande leverantörer lever upp till kraven får teckna avtal, oavsett om man är med från början i upphandlingen eller lämnar in sitt anbud senare. Detta möjliggör också för boenden som startar efter det att upphandlingen initierats kan skicka in ett anbud och fortfarande ha chans att få ett avtal.
– För leverantörerna är detta mycket positivt eftersom man också har möjligheten att komplettera sitt anbud i efterhand. Lagen tillåter en dialog under utformningen av anbuden vilket gör att felaktigheter och misstag kan rättas, alternativt kan upplevd kravhöjd ses över så att man senare kan skicka in sitt anbud på nytt, säger Sofia Karlsson.
När en person sedan ska placeras ut på ett hem gör socialtjänsten i första skedet ett urval av boenden som matchar personens behov. Den aktuella personen får därefter själv påverka i vilket hem placeringen slutligen sker.
Förutom positiva reaktioner från såväl socialtjänst som leverantörer har upphandlingen väckt stort intresse runt om i landets kommuner.
– Många hör av sig och vill veta hur vi gått till väga och är intresserade av att göra på liknande sätt i sin kommun, vilket är roligt både för oss på Inköp Gävleborg och för Gävle kommun, säger Sofia Karlsson till sist.
Foto: Inköp Gävleborg.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *