Unik måltidsentreprenad

Alingsås kommun har tillsammans med e-Avrop genomfört upphandling av en måltidsentreprenad. Den bygger på partnering, vilket inte tidigare testats i måltidsbranschen. Värdet är 480 miljoner kronor under en avtalstid på sju år.
– Det blev verkligen en spännande upphandling, jag tror inte att någon annan har gjort något liknande, säger till OFFENTLIGA AFFÄRER Julianna Olofsson, marknadsansvarig och upphandlingskonsult på e-Avrop AB. Partnering är vanligt förekommande i byggbranschen, men har inte prövats i måltidssektorn.
Hon berättar vidare att man även så långt som möjligt velat tillgodose krav inom sociala-, miljö- och djurskyddsområdena.
Julianna gläds åt att man tack vare upplägget på upphandlingen fått in fyra anbud, mot genomsnittet som ligger på 2,2 anbud. Partnering-tänkandet har helt enkelt mottagits väl och det gör att man tillsammans kan utveckla tjänsterna i den riktning parterna önskar.
Måltidsbranschen är speciell, påpekar Julianna Olofsson. Nyligen kom en forskningsrapport som visar detta. Det finns tre stora aktörer och en av sex måltidsupphandlingar avbryts, vilket är anmärkningsvärt.
Den långa avtalstiden på sju år förklaras med att man behöver längre tid för att hinna uppnå de eventuella politiska mål som sätts upp. En annan intressant del av avtalet rör incitamentsstrukturen. – Om en viss utveckling leder till kostnadsminskningar så ska parterna dela på den ”vinsten”. Det ligger i leverantörens intresse att var kostnadseffektiv och få del av det nyttiga arbete som görs, förklarar Julianna Olofsson till sist.
Vinnare av kontraktet blev Sodexo, tiodagarsfristen löper ut den 3 december. Hittillsvarande entreprenör har varit ISS.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *