Upp till bevis

Apoteksreformen har inneburit vissa förändringar för landstingen. Den största är att man nu måste upphandla läkemedelsdistribution till slutenvården på egen hand.

Tre landsting har hittills tecknat nya avtal för läkemedelsdistribution och tillverkning och resterande arbetar för fullt med upphandlingar.
− Det är en komplex upphandling och för de flesta av oss något helt nytt som vi måste sätta oss in i, säger Gunilla Thörnwall Bergendahl, enhetschef för Läkemedelsenheten på Stockholms läns landstings hälso- och sjukvårdsförvaltning.

De tre landstingen Kronoberg, Kalmar och Blekinge tecknade avtal med Vårdapoteket i våras. Vårdapoteket vann upphandlingen i kamp med två andra anbudsgivare, Apoteket Farmaci och KD Pharma. Det innebär att Apoteket Farmacis monopol när det gäller att försörja slutenvården med läkemedel bryts.

− Nu väntar vi med spänning på hur upphandlingarna går i övriga landsting. Region Skåne kommer med sitt tilldelningsbeslut inom kort, Västra Götalandsregionen efter årsskiftet och vår egen upphandling är planerad att avslutas till sommaren, säger Gunilla Thörnwall Bergendahl.

Det är stora förberedelser inför upphandlingen som är komplex både ur produktsynpunkt, det krävs en viss farmaceutisk kompetens, och ur affärssynpunkt.

Ökade kostnader?
Inför avregleringen av apoteksmarknaden uttrycktes en viss oro för att läkemedelskostnaderna för landstingen skulle öka. Den oron har inte bekräftats ännu.

− Det är svårt att bedöma vilka effekter det kommer att få på kostnaderna. Under en tid har priserna på läkemedel rent generellt stått still, de ökar inte i samma takt som de gjort under tidigare år. Exakt vad det beror på är svårt att säga, det kan vara flera faktorer och beror inte nödvändigtvis på avregleringen av apoteksmarknaden. Istället är det en kombinerad effekt av att patent löper ut och därmed ersätts av generiska läkemedel, allmän försiktighet i förskrivning och uthämtning av läkemedel på grund av den lågkonjunktur vi haft, samt att vårdenheter har fått eget budgetansvar och minskar sina utgifter, säger Gunilla Thörnwall Bergendahl.

Återstår frågor
Det finns andra intressanta aspekter av den nya apoteksmarknaden.
− Det har varit många praktiska frågor i gränslandet mellan sjukvården och apoteken som vi har fått lösa. Landstingen har fått arbeta lite i det fördolda för att till exempel IT, fakturerings- och statistikrutiner och hanteringen av e-recept att fungera efter reformen.

Att receptfria läkemedel säljs i vanliga butiker och alltfler apotek öppnas i storstadsregionerna får inte direkta konsekvenser för landstingen.
− Om den ökade tillgången till läkemedel innebär att människor konsumerar mer läkemedel i sådan utsträckning att det blir en överkonsumtion kan det förstås på längre sikt få betydelse för samhällets kostnader, säger Gunilla Thörnwall Bergendahl.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *