Uppdaterade miljökrav för upphandling av däck

Fordonsdäck påverkar miljön på flera sätt, bland annat så kan däck innehålla hälso- och miljöfarliga ämnen och det finns stora möjligheter till energieffektivisering genom val av däck vilket begränsar utsläpp av växthusgaser. För att hjälpa upphandlande myndigheter att ställa relevanta miljökrav i upphandlingarna har Konkurrensverket uppdaterat kraven för fordonsdäck.
–  I de uppdaterade kriterierna har Konkurrensverket även lagt till krav för väggrepp vid vått underlag samt ett krav för buller, berättar Annie Stålberg enhetschef på Konkurrensverket.
Konkurrensverkets krav på fordonsdäck uppdaterades senast 2012 och det fanns ett behov av att se över dem. Kraven, som består av färdiga upphandlingskriterier i olika nivåer, omfattar krav på rullmotstånd, producentansvar, vinterdäck samt kemikalier som polycykliska aromatiska kolväten (PAH). Alla dessa faktorer har ingått i översynen. Kravens förklarande texter har även förtydligats för att underlätta användningen. Kraven är frivilliga att använda och kan användas vid köp av däck samt vid köp av tjänster såsom gods- och persontransporter samt vid entreprenader.
– Uppdatering av Konkurrensverkets hållbarhetskrav sker löpande. Våra kriterier ger bra vägledning för de upphandlande myndigheter som vill satsa på mer miljövänliga och hållbara lösningar. Jag ser gärna att fler använder sig av våra kriterier när de gör upphandlingar, säger Konkurrensverkets generaldirektör Dan Sjöblom.
Konkurrensverkets hållbarhetskriterier ger stöd till de upphandlande myndigheter som vill bidra till att driva marknaden längre i hållbarhetshänseende än vad gällande lagstiftning gör. Arbetet med uppdateringen har gjorts enligt Konkurrensverkets kriterieprocess där en expertgrupp har varit med att ta fram kriterierna. Expertgruppen innehåller medlemmar från bl.a. branschorganisationer, upphandlande myndigheter och leverantörer.
Källa: Konkurrensverket

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *