Uppdrag: ny stationsmiljö i Stockholm

Sweco har av Trafikverket tilldelats uppdraget att planera och utforma moderniseringen av stationsmiljön och järnvägsanläggningen vid Stockholms centralstation.
Sweco uppskattar det totala ordervärdet till mer än 300 miljoner svenska kronor. Uppdraget omfattar hela anläggningen, allt ifrån spår till plattformar, rapporterar Finanstidningen och ett antal dagstidningar. Projektet påbörjas omgående och beräknas pågå till 2022.

Berör hela infrastrukturen
Centralstationens omfattning, läge och stora betydelse för hela Sveriges infrastruktur gör projektet till ett av de mest komplexa någonsin inom svensk järnväg. Projektet sker därför i etapper för att upprätthålla stationens funktionalitet under perioden.
Sweco deltar från start till färdig byggnation och kommer bland annat att upprätta systemhandlingar, genomföra utredningar och ta fram förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad. Bolaget agerar även som granskningsstöd åt Trafikverket eftersom fastighetsbolaget Jernhusen planerar en överdäckning av spåren.


Massor av jobb
Jernhusen som äger flertalet stationshus i Sverige meddelade i juni att utvecklingen av området uppskattas kunna generera 50 000 nya jobb i Stockholmsregionen och stå för 25 procent av nya arbetstillfällen i Stockholms centrala affärsdistrikt.

Centralstationsområdet är Stockholms sista stora centrala utvecklingsområde med en potentiell byggyta på cirka 140 000 kvadratmeter. Den överdäckning av spårområdet som Jernhusen och kommunen planerar, beräknas bidra med 3,5 miljarder kronor i form av bruttoförädlingsvärde. Det innebär ekonomiska effekter som är sju gånger större än i dagsläget, menar Jernhusen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.