Uppdrag: skydda Sveriges elever

Barn och elevombudets (BEO) uppdrag är enligt lag att skydda elever från kränkande behandling i den skola de är skyldiga att vara. Skollagen stiftas av riksdagen. BEO följer den.
Det hävdar Caroline Dyrefors Grufman, barn och elevombud, apropå röster som hävdar att BEO ”belönar busfrön och bestraffar lärare” genom att kräva skadestånd.
– Uppgiften är felaktig. BEO:s uppdrag är att med lagen som stöd skydda Sveriges knappt två miljoner skol- och förskoleelever från en dålig arbetsmiljö, slår hon fast i Dagens Samhälle.
För första gången på flera år minskar antalet anmälningar om kränkningar i skolan. Detta är ett trendbrott. Men det borde vara noll, tycker Caroline Dyrefors Grufman (bilden).

Kan förlora kontrollen
En lärare kan förlora kontrollen och plötsligt agera på ett sätt som inte är önskvärt, vare sig för läraren själv, den stökiga eleven eller de övriga eleverna i klassrummet, skriver BEO.
Caroline Dyrefors Grufman menar att en lärare aldrig borde behöva hantera en situation som går över styr. ”En sådan arbetssituation borde aldrig tolereras på en arbetsplats för vare sig vuxna eller skolelever. För eleverna, som inte har en facklig organisation som för deras talan, kan BEO driva deras ärenden enligt skollagen”.
Läs hela artikeln via länken:
https://www.dagenssamhalle.se/debatt/beo-mitt-uppdrag-ar-att-skydda-elever-26381 
 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *