Uppföljning närmast obefintlig

Tre av fyra offentliga upphandlingskontrakt följs inte upp, och de som följs upp visar nästan samtliga på kvalitetsbrister. Nu finns vägledning i uppföljning, något som Kammarkollegiet menar självklart ska göras.

Igår var Upphandlingsutredningens Anders Wijkman inbjuden som talare på Upphandlingsrättsliga föreningen i Göteborg. Han redogjorde för de hubudsakliga dragen i utredningsarbetet och kunde bland annat bekräfta att avtalsuppföljningen i offentlig sektor är mycket eftersatt.

– 25 procent av upphandlarna följer upp och har upptäckt brister i efterlevnaden av avtalen. Det innebär rimligen att övriga 75 procent också har kvalitetsbrister, säger Anders Wijkman.

I dag publicerar Kammarkollegiets Upphandlingsstöd en vägledning för kontraktsuppföljning för offentlig sektor. Vägledningen ska underlätta för upphandlande myndigheter att följa upp exempelvis kvalificeringskrav, pris och levererad kvalitet i upphandlingar.

Kammarkollegiet skriver i ett pressmeddelande att det kan anses vara en självklarhet att en myndighet ska kontrollera att de varor och tjänster som den tar emot och använder i verksamheten också ska uppfylla samtliga krav som faktiskt har ställts i upphandlingen och som man sedan beställt och betalat för.

Vägledningen presenterar en metod för hur upphandlande myndigheter kan identifiera och prioritera behov av uppföljning för olika typer av upphandlingskontrakt och hur de sedan kan planera och genomföra kontraktsuppföljningen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *