Uppgradera yrkesutbildningarna!

Äntligen har det blivit dags att uppgradera hantverksyrkena igen. Det skriver politiker från både Socialdemokraterna och Moderaterna i en debattartikel i Dagens Samhälle.
Efter att ha studerat lärlingssystemet på plats i Tyskland har artikelförfattarna gjort ett antal iakttagelser. ”Hela systemet går givetvis inte att överföra på svenska förhållanden men en hel del kan vi lära oss. Som exempelvis att lärlingar på tyska företag ses som en investering. Här tar företagen dessutom på sig en uppfostrande roll när det gäller själva introduktionen till arbetslivet.”
Skribenterna är engagerade i Kompetensberedningen i Sörmland. Catharina Fredriksson (S) är ordförande, medförfattare är även Dag Bergentoft (M), Monica Lindell-Rylén (S) och Jari Puustinen (M), samtliga ledamöter.
De skriver: ”Efter att ha studerat det tyska systemets uppbyggnad, den ekonomiska styrningen och ansvarsfördelningen mellan arbetsmarknadens parter kan vi bara konstatera att vi är bra på att samverka i Sverige men vi behöver bli ännu bättre för att de utmaningar som vi nu ställs inför ska omvandlas till möjligheter för Sveriges tillväxt.”
Artikelförfattarna menar att detta kräver mer samarbete över organisationsgränserna och ett slut på att ”arbeta i stuprör”. Debattörerna är beredda att, tillsammans med övriga parter, pröva nya vägar för att lösa de utmaningar som är förknippade med den höga ungdomsarbetslösheten och företagens kompetensbehov.
Foto: Manolo.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *